Bernikla malá

Bernikla malá

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: trávnaté plochy v blízkosti jazier a riek Počet vajec: 5 – 8 Dĺžka inkubácie: 25 – 30 dní Spôsob života: spoločenský druh, ktorý žije v kŕdľoch Zaujímavosť: Bernikla malá je najmenším poddruhom bernikly tundrovej. Výzorom pripomína berniklu veľkú (Branta canadensis). Samostatným druhom je len od roku 2004. Zimu trávi na západnom pobreží USA. Dožíva […]

Beluša malá

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: mokrade, rybníky, delty riek Počet vajec: 3 – 5 Dĺžka inkubácie: 21 – 25 dní Spôsob života: v hniezdnom období žije v kolóniách, ktoré sa na zimu rozpadajú Zaujímavosť: V hniezdnom období narastú beluši na hlave dve dlhé perá. Ďalšie ozdobné perá jej narastú na hornej časti hrude a na krídlach. Napriek tomu, že […]

Bažant pestrý

Stupeň ohrozenia: CR – kriticky ohrozený Biotop: dažďové lesy do nadmorskej výšky 900 m Počet vajec: 4 – 7 Dĺžka inkubácie: 21 – 24 dní Spôsob života: zvyčajne žije v pároch Zaujímavosť: Je najohrozenejším bažantom sveta. Od roku 2009 nebol v prírode pozorovaný žiadny jedinec. Príčinou tohto stavu je strata biotopu, lov a vojna. Záchranný program pre tento druh riadi ZOO […]

Argus páví

Stupeň ohrozenia: VU – zraniteľný Biotop: pralesy do nadmorskej výšky 1 500 m Počet vajec: 2 Dĺžka inkubácie: 24 – 25 dní Spôsob života: samec žije v skupine s niekoľkými samicami Zaujímavosť: Latinský názov Argus vychádza z gréckych bájí o stookom obrovi Argus. Pôvodne sa vyskytoval aj v Singapure a na ostrove Jáva, na oboch miestach je však už vyhubený. Argus páví […]

Ara zelená

Stupeň ohrozenia: VU – zraniteľný Biotop: vlhké pralesy, kaňony Počet vajec: 2 – 3 Dĺžka inkubácie: 26 – 28 dní Spôsob života: obvykle sa vyskytuje v pároch alebo malých skupinách do 10 jedincov; páry sú monogamné Zaujímavosť: Celkovo poznáme tri poddruhy ary zelenej. Líšia sa miestom výskytu, ale aj veľkosťou a sfarbením. Pre všetky druhy ár je typický mohutný zobák, prispôsobený […]

Ara arakanga

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: dažďové pralesy do nadmorskej výšky 500 m Počet vajec: 2 – 4 Dĺžka inkubácie: 24 – 25 dní Spôsob života: vytvára celoživotné páry, ktoré sa na noc združujú do kŕdľov Zaujímavosť: Ara arakanga je jedným z najväčších papagájov. Mláďatá zostávajú s rodičmi jeden až dva roky. Rodičia znovu zahniezdia až potom, keď sa mláďatá […]

Ara modrožltá

Stupeň ohrozenia: LC Biotop: Sezónne zaplavované a galériové lesy, palmové háje v trávnatých biotopoch, vzácne aj v opadavých lesoch. Potrava: plody, semená, kvety stromov Znáška: 1 – 3 vajec Dĺžka inkubácie: 26 – 28 dní Sociabilita: Mimo obdobia rozmnožovania sa združujú do kŕdľov. Zaujímavosť: Ara modro-žltá lieta za potravou veľmi ďaleko. Niekedy až 25 km. Má veľmi silný […]

Skip to content