Poslanie ZOO

Poslanie ZOO

Túžba vlastniť a vystavovať zvieratá siaha do staroveku. Ľudia spočiatku chovali zvieratá na náboženské obrady, neskôr bol ich chov prejavom moci. Jednou z prvých menažérií (zverincov) bola „záhrada múdrosti“, ktorú okolo r. 1150 pred n. l. založil čínsky cisár Wen Wang. Rozprestierala sa na ploche 400 ha a cisár tu okrem iných choval tigre, leopardy a vlky. V Európe prvé zverince vznikali v starovekom Grécku v 7. storočí pred n. l. Boli prístupné verejnosti a zaujímavosťou môže byť, že už v tom čase bol vstup do „zoo“ spoplatnený. Veľa ďalších menažérií založil Alexander Macedónsky. Zamestnával aj profesionálov, ktorí sa zaoberali stavbou zariadení na chov zvierat. Zverince existovali tiež v starovekom Ríme. Julius Caesar bol prvým, ktorý do Európy priviezol r. 46 pred n. l. žirafu, za vlády cisára Oktaviána Augusta sa prvý raz objavuje hroch. Po páde Rímskej ríše menažérie v Európe  postupne upadajú.

Svoju obrodu zaznamenali európske zverince v 12. storočí v Nemecku, Holandsku, Anglicku, Francúzsku a ďalších štátoch. Najvýznamnejší z nich bol na francúzskom kráľovskom dvore ve Versailles a stal sa vzorom pre veľa ďalších. Druhovo najbohatšou a najzaujímavejšou bola menažéria cisára Rudolfa II. v Prahe. Najstaršiu zoologickú záhradu na svete založil r. 1752 cisár František I. vo viedenskom Schönbrunne. Táto Zoo funguje dodnes.

Zvieratá v menažériách a záhradách žili zväčša v malých klietkach alebo v nevyhovujúcich výbehoch. V zimnom období nemali vyhrievané expozície, preto veľa z nich toto obdobie neprežilo. 

Na prelome 19. a 20. storočia vytvoril nemecký obchodník so zvieratami Carl Hagenbeck úplne novú koncepciu zoologických záhrad. Pomocou umelcov, architektov, inžinierov a sadovníkov vytvoril nový typ Zoo – expozície bez mreží, s priekopami a umelými skalami. Jeho zámerom bolo, aby návštevník mohol z jedného miesta vidieť niekoľko expozícií umiestnených za sebou. Zoologickú záhradu takéhoto typu vybudoval v Hamburgu. Pre verejnosť bola  otvorená  v máji 1907.

Vývoj v zoologických záhradách sa však týmto nezastavil. Hagenbeckovo poňatie Zoo sa neskôr rozšírilo. Zoologické záhrady súčasnosti kladú dôraz na tvorbu prirodzeného prostredia zvierat, bezbariérových pohľadov návštevníka a spoločné expozície niekoľkých druhov zvierat.

ZACHRAŇUJEME ZVIERATÁ, VZDELÁVAME VEREJNOSŤ

Postupom času sa menil tiež význam a vnímanie zoologických záhrad. Od menažérií, ktoré vystavovali zvieratá ako zaujímavosť alebo atrakciu na pobavenie verejnosti, po vedecké inštitúcie a záchranné centrá. Zoologické záhrady sú inštitúciami, ktoré zachraňujú druhy ohrozené vyhynutím alebo v prírode už vyhynuté. V prípade, že je to možné, vracajú zvieratá späť do voľnej prírody. Vzdelávajú verejnosť a vedú ju k ochrane prírody a k zodpovednému prístupu k svojmu okoliu a životnému prostrediu.  

Skip to content