Kampane

Nikdy v histórii nebola  otázka ochrany prírody taká naliehavá ako v súčasnosti. Na svojich webových stránkach nato upozorňujú aj Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií (EAZA) a Svetová organizácia zoologických záhrad a akvárií (WAZA),  ktoré prostredníctvom medzinárodných organizácií a zoologických záhrad sústreďujú svoju pozornosť na hodnotu ochrany prírody a biodiverzity. Kampane, ktoré vyhlasujú, sledujú cieľ zvýšiť povedomie a získať zdroje na financovanie projektov.  EAZA vyhlasuje ochranárske kampane vyše 15 rokov.  Zoologické záhrady doteraz vďaka návštevníkom podporili 140 projektov po celom svete sumou vyššou ako 5 miliónov eur.

Stíchnutý les

Spevavce v juhovýchodnej Ázii sa stali predmetom nadmernej, ale kultúrne hlboko zakorenenej spotreby pre obchod, súťaže vo vtáčom speve, export, tradičné lekárstvo a potravu. Obyvatelia tohto regiónu ich využívajú tiež ako domácich miláčikov a ako symbol spoločenského postavenia. Dopyt po spevavcoch je v juhovýchodnej Ázii extrémne vysoký. Ročne postihuje stovky druhov vtákov a tisícky jedincov. Obchod je často nelegálny a zjavne neudržateľný. Predstavuje hlavné nebezpečenstvo pre veľa druhov v juhovýchodnej Ázii, najmä v regióne Veľkých Súnd. Táto ekologicky veľmi pestrá skupina ostrovov je domovom viac ako 850 druhov vtákov. Indonézia má v súčasnosti jeden z najväčších počtov druhov vtákov, ktoré sú v kategórii ohrozenia vyhynutím. 

Problém je kultúrny, spevavce v klietkach sú v juhovýchodnej Ázii dlhodobo obľúbenými rodinnými miláčikmi. Vlastníctvo vtákov je v tejto časti sveta obyčajom a každý, nezávisle na spoločenskom postavení, si môže na trhu kúpiť nejaký druh vtáka. Zatiaľ čo sa tradícia časom zmenila a vyvinula, kultúra chovu spevavcov prežila a zmenila sa na šport a obrovský priemysel, ktorý zahŕňa subdodávateľov klietok, potravy a doplnkov. Existuje množstvo vtáčích klubov, pretože súťaže spevavcov sú veľkými “športovými” udalosťami, ktoré im zarábajú veľa peňazí. Okrem oprávnených chovateľov existuje množstvo nelegálnych lovcov, veľkoobchodníkov a obchodov, ktoré obchodujú so spevavcami z prírody. Dôvodom je, že veľa ľudí si myslí, že vtáky z prírody spievajú lepšie, sú silnejšie a majú viac potomkov. Navyše je ľahšie chytiť vtáka z prírody, ako ho doma chovať. Veľa vtákov v klietkach však neprežije prvé dni.

Tlak na spevavce v juhovýchodnej Ázii je tak devastujúci a dlhodobo podceňovaný. Naše vedomosti o stave populácií v prírode sa vyvíjajú pomalšie, ako miznú konkrétne druhy z prírody. Iba malý počet dotknutých druhov je pod ochranou národných a medzinárodných predpisov. Ich presadzovanie je bohužiaľ nedostatočné.

Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií (EAZA) za symbol kampane vybrala 6 druhov: majnu Rothschildovu (Leucopsar rothschildi), bea vranieho (Gracula robusta), kitu krátkochvostú (Cissa thalassina), timáliovca sumatrianského (Garrulax bicolor), bylbyla korunkatého (Pycnonotus zeylanicus) a šámu trojfarebnú (Copsychus malabaricus).

Ciele kampane sú:

  • zvýšiť povedomie širokej verejnosti o súčasnej kritickej situácii s ázijskými spevavcami
  • vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na vybrané ochranárske aktivity
  • informovať a motivovať širokú verejnosť prostredníctvom environmentálnej výchovy a vzdelávacích akcií v zoologických záhradách
  • poskytnúť odborné znalosti a expertov zo zoologických záhrad na výskumné a chovateľské aktivity v regióne juhovýchodnej Ázie

Dajme šancu prírode

Let it grow alebo inak Dajme šancu prírode – pod týmto názvom sa nesie spoločná kampaň troch najväčších európskych vedeckých inštitúcií – Medzinárodnej organizácie botanických záhrad, Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) a Ecsite -siete európskych vedeckých centier. EAZA ju oficiálne vyhlásila v roku 2015 a prvý raz sa sústreďuje na ochranu pôvodnej európskej flóry a fauny. Našej zoologickej záhrade táto myšlienka nie je cudzia. Návštevníci sa môžu zoznámiť s pôvodnou slovenskou, ale aj európskou faunou vďaka chovaným zvieratám, ako sú zubry európske, medvede hnedé, rysy ostrovidy karpatské, vlky eurázijské, krkavce čierne, výry skalné, kuviky obyčajné alebo korytnačky močiarne. Povedomie o nevyhnutnosti chrániť našu prírodu šírime aj prostredníctvom viacerých náučných chodníkov, ale tiež vzdelávacích tabúľ. K najnovším aktivitám tohto druhu patrí jednoznačne aj monitoring výskytu voľne žijúcich vtákov a netopierov, ktorý robíme v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie a so Spoločnosťou na ochranu netopierov. V súčasnosti sa pripravujeme aj na rozšírenie našich aktivít do sveta hmyzu. Okrem hmyzích hotelov v areáli pribudnú interaktívne prvky, ktoré súvisia so životom pôvodných druhov chrobákov a motýľov, ktoré sú určené pre deti predškolského veku. 

Výzva EAZA je reakciou na to, že veľa pôvodných druhov živočíchov a rastlín mizne v dôsledku straty biotopu, ale aj šírením invazívnych druhov. Je to aj problém Európy, kde môžeme spomenúť osud norka európskeho. Jeho stavy sa rapídne znížili kvôli zavlečeniu a rozšíreniu jeho amerického príbuzného. Podobných príkladov by sme našli niekoľko, flóru nevynímajúc.

Viac informácií o kampani aj o tom, ako pomôcť sa dozviete na http://www.letitgrow.eu/

Od pólu k pólu

Medzinárodná organizácia EAZA (Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií), združujúca 345 zoologických záhrad a ďalších inštitúcií v 41 krajinách, pravidelne vyhlasuje kampane, v ktorých sa snaží poukázať na najpálčivejšie témy súčasnej doby v oblasti ochrany prírody. V minulosti sa tieto kampane zaoberali napr. ohrozením šeliem, obojživelníkov,  prírody Madagaskaru a juhovýchodnej Ázie. Na konferencii v škótskom Edinburghu organizácia vyhlásila na roky 2013 – 2015 kampaň s názvom „Pole to pole“ – Od pólu k pólu. Je reakciou na nový dokument OSN o masívnom topení sa ľadu na oboch zemských póloch v dôsledku globálneho otepľovania. Tieto zmeny ohrozujú najmä arktickú aj antarktickú faunu.  Dr. Ian Sterling z Univerzity v Alberte, zaoberajúci sa danou problematikou, povedal: „Póly sú indikátorom zdravia planéty. Keď vidíme obrovský úbytok ľadovej pokrývky pólov a vplyv  na druhy, ktoré tam žijú, môžeme nahliadnuť do nebezpečenstva, ktorému čelí celý svet.“

Symbolmi kampane sa stali ľadový medveď a tučniak cisársky. Zmeny však ohrozujú oveľa viac živočíšnych druhov obývajúcich obe tieto oblasti.

Ľadové medvede potrebujú ľad na prežitie. Práve na ľade lovia svoju hlavnú potravu – tulene. V súčasnosti sa odhaduje, že na svete žije 20 000 ľadových medveďov. Jeden medveď ročne potrebuje na prežitie cca 43 tuleňov krúžkovaných. To znamená, že na prežitie všetkých je ročne potrebný takmer milión tuleňov. Ak však zmiznú ľadové polia, tulene sa prestanú množiť, čo spôsobí, že ľadové medvede prídu o zdroj potravy a zmiznú z našej planéty, pretože sa tak rýchlo nedokážu prispôsobiť zmenám.

Tučniak cisársky je hlavnou postavou pre Antarktídu. Otepľovanie na tejto strane planéty je ešte rýchlejšie. Zánikom, teda roztopením pobrežného ľadu by vyhynuli najprv drobné morské kôrovce, ktorých potravou sú riasy na ľade. Tie sú zase potravou pre ryby, tie pre tučniaky. Tými sa živia tulene a takýto potravný reťazec sa uzatvára veľrybami.

 

„VYTIAHNITE ZÁSTRČKU“

Kampaň Od pólu k pólu je oproti predchádzajúcim kampaniam odlišná v tom, že je zameraná na každého z nás.  Dokáže to zmena nášho životného štýlu, pričom aj malé zmeny v správaní dokážu pomôcť pri záchrane polárnych druhov.  Zapojiť sa do kampane je veľmi jednoduché, stačí keď VYTIAHNETE ZÁSTRČKU. Odborníci dospeli k názoru, že keby každý zo 140 miliónov návštevníkov zoologických záhrad združených v EAZE odpojil nabíjačku mobilného telefónu hneď po nabití, ušetrilo by to 29 mil KW energie, čo zodpovedá vyše 422 tisícom barelov ropy alebo ploche pralesov rovnajúcej sa cca 119 tisícom futbalových ihrísk. Vypnutím elektronických spotrebičov, ktoré nepoužívame a nenecháme ich v pohotovostnom režime, ušetríme okrem energie aj peniaze a pritom znížime uvoľňovanie oxidu uhličitého.

 

Viac informácií o kampani aj o tom, ako pomôcť sa dozviete na http://www.poletopolecampaign.org/

Skip to content