Náučné chodníky

Za posledných 12 rokov vyrástlo v košickej ZOO päť náučných chodníkov. Vďaka nim si návštevníci môžu rozšíriť vedomosti z rôznych prírodovedných odborov.

Botanický chodník

Botanický chodník vznikol v roku 2011. Jeho trasa sčasti kopíruje prehliadkovú trasu. Návštevníci sa na 15-tich paneloch zoznámia s rôznymi botanickými zaujímavosťami a zvláštnosťami areálu Čiernej hory a Volovských vrchov. Chodník odkrýva aj vzácne druhy rastlín Karpát.

Vtáčí chodník

Vtáčí chodník nadviazal v roku 2012 na Botanický chodník. Je zameraný na výskyt a život vtákov, ktoré voľne žijú v areáli ZOO. Jeho súčasťou sú aj rôzne typy hniezdnych vtáčích búdok. Využívajú ich spevaví vtáci. Šesť panelov je rozdelených podľa vtáčích radov.

Náučný chodník Lužný les

Náučný chodník Lužný les vznikol v roku 2019. Ide o nadzemný takmer 200-metrový chodník v pôvodnom biotope horského lužného lesa. Chodník spestrujú nadrozmerné 3D modely plazov a obojživelníkov. Detskí návštevníci si obľúbili lanovú prekážkovú dráhu. Vďaka tomuto chodníku získali návštevníci nový pohľad do viacerých expozícií. Súčasťou chodníka sú interaktívne tabule so základnými informáciami o živote v lužnom lese. Na chodník nadväzuje vonkajšia expozícia pôvodných druhov plazov a obojživelníkov s interaktívnou tabuľou s informáciami o slovenských plazoch.

Včelársky chodník

Včelársky chodník je treťou náučnou trasou, ktorú ZOO vybudovala tiež v roku 2012. Chodník vedie východnou stranou okruhu Altaj. Predstavuje život včiel a ich význam pre život. Chodník je zakončený včelínom s niekoľkými úľmi. Návštevníci odtiaľ  môžu vďaka statickému ďalekohľadu pozorovať prírodu okolia Košíc.

Geologický chodník

Geologický chodník vznikol v roku 2015 ako súčasť prvého zoogeografického okruhu Altaj.  Chodník zahŕňa osem panelov, ktoré porovnávajú pohoria Karpaty a  Altaj z pohľadu fauny, flóry, geológie a paleontológie. Súčasťou tejto náučnej trasy je aj  niekoľko interaktívnych prvkov ako je napríklad skákacia pavučina a prezentácia geo-paleontologických nálezov z oblasti Európy zo zbierok Národného múzea v Prahe.

Skip to content