Ara arakanga

Názov: Ara arakanga
Latinský názov: Ara macao
Rad: Papagáje - Psittaciformes
Čeľad: Papagájovité - Psittacidae

Základné informácie

Váha: približne 1,6 kg

Rozmery: 89 cm

Výskyt: Stredná Amerika, severná časť Južnej Ameriky

Potrava: ovocie, orechy, semená

Popis

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený

Biotop: dažďové pralesy do nadmorskej výšky 500 m

Počet vajec: 2 – 4

Dĺžka inkubácie: 24 – 25 dní

Spôsob života: vytvára celoživotné páry, ktoré sa na noc združujú do kŕdľov

Zaujímavosť: Ara arakanga je jedným z najväčších papagájov. Mláďatá zostávajú s rodičmi jeden až dva roky. Rodičia znovu zahniezdia až potom, keď sa mláďatá osamostatnia. Pohlavne dospievajú vo veku 3 – 4 rokov. Poznáme dva poddruhy ary arakangy. Ara arakanga juhoamerická (Ara macao macao) obýva severnú a strednú časť Južnej Ameriky. Ara arakanga stredoamerická (Ara macao cyanopterus) žije v Strednej Amerike. Tento poddruh patrí k silne ohrozeným a na väčšine územia výskytu bol vyhubený. Hlavnou príčinou klesajúceho počtu ár arakáng je všeobecná obľuba papagájov ako domácich maznáčikov a nelegálny odchyt z prírody.

Galéria

Skip to content