Bažant pestrý

Názov: Bažant pestrý
Latinský názov: Lophura edwardsi
Rad: Hrabavce - Galliformes
Čeľad: Bažantovité - Phasianidae

Základné informácie

Váha: 1 - 1,1 kg

Rozmery: dĺžka tela 58 - 65 cm; dĺžka chvosta 20 - 26 cm

Výskyt: Vietnam

Potrava: plody, semená, časti rastlín, bezstavovce

Popis

Stupeň ohrozenia: CR – kriticky ohrozený

Biotop: dažďové lesy do nadmorskej výšky 900 m

Počet vajec: 4 – 7

Dĺžka inkubácie: 21 – 24 dní

Spôsob života: zvyčajne žije v pároch

Zaujímavosť: Je najohrozenejším bažantom sveta. Od roku 2009 nebol v prírode pozorovaný žiadny jedinec. Príčinou tohto stavu je strata biotopu, lov a vojna. Záchranný program pre tento druh riadi ZOO Praha. Jeho iný názov je bažant Edwardsov.

Galéria

Skip to content