Beluša malá

Názov: Beluša malá
Latinský názov: Egretta garzetta
Rad: Brodivce - Ciconiiformes
Čeľad: Volavkovité - Ardeidae

Základné informácie

Váha: 450 - 600 g

Rozmery: 50 - 60 cm

Výskyt: južná časť Európy a Ázie, subsaharská Afrika, Austrália

Potrava: ryby, obojživelníky, mäkkýše, plazy, vodný hmyz

Popis

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený

Biotop: mokrade, rybníky, delty riek

Počet vajec: 3 – 5

Dĺžka inkubácie: 21 – 25 dní

Spôsob života: v hniezdnom období žije v kolóniách, ktoré sa na zimu rozpadajú

Zaujímavosť: V hniezdnom období narastú beluši na hlave dve dlhé perá. Ďalšie ozdobné perá jej narastú na hornej časti hrude a na krídlach. Napriek tomu, že globálne nepatrí k ohrozeným druhom, na Slovensku je chránená. Podľa posledných dostupných údajov (rok 2020) tu hniezdi približne 50 párov beluše malej.

Galéria

Skip to content