Argus páví

Názov: Argus páví
Latinský názov: Argusianus argus
Rad: Hrabavce - Galliformes
Čeľad: Bažantovité - Phasianidae

Základné informácie

Váha: 1,6 - 2,7 kg

Rozmery: dĺžka tela 42 - 57 cm; dĺžka chvosta 30 - 143 cm

Výskyt: Malajzia, Indonézia (ostrovy Sumatra, Borneo), Brunej

Potrava: hmyz, semená, ovocie, kvety

Popis

Stupeň ohrozenia: VU – zraniteľný

Biotop: pralesy do nadmorskej výšky 1 500 m

Počet vajec: 2

Dĺžka inkubácie: 24 – 25 dní

Spôsob života: samec žije v skupine s niekoľkými samicami

Zaujímavosť: Latinský názov Argus vychádza z gréckych bájí o stookom obrovi Argus. Pôvodne sa vyskytoval aj v Singapure a na ostrove Jáva, na oboch miestach je však už vyhubený. Argus páví patrí medzi ohrozené druhy a jeho počty aj naďalej klesajú. Hlavnými dôvodmi sú strata biotopu a lov pre mäso a perie. V rámci Únie českých a slovenských zoo tento druh chovajú len ZOO Košice a ZOO Plzeň. Jeho iný názov je argus okatý. Pre tento druh existuje záchranný program (EEP), ktorý riadi ZOO Moskva.

Galéria

Skip to content