Pelikán ružový

Názov: Pelikán ružový
Latinský názov: Pelecanus onocrotalus
Rad: Pelikány - Pelecaniformes
Čeľad: Pelikánovité - Pelecanidae

Základné informácie

Váha: samica 5 - 9 kg; samec 9 - 15 kg

Rozmery: 148 - 175 cm

Výskyt: juhovýchodná Európa, južná Ázia, subsaharská Afrika

Potrava: ryby; zriedka aj menšie vtáky

Popis

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený

Biotop: jazerá, delty riek, mokrade s dostatkom trávy na hniezdenie

Počet vajec: 2

Dĺžka inkubácie: 29 – 36 dní

Spôsob života: žije vo veľkých kolóniách

Zaujímavosť: Vak pelikánom neslúži na uchovávanie rýb, ale len na ich chytanie. Jeho koža je veľmi jemná a pod váhou úlovku by sa pretrhla. Po love si pelikány vak sušia. Rozpätie krídel týchto vtákov je 245 – 295 cm. Mladé vtáky občas zaletia na Slovensko.

Galéria

Skip to content