Karakara pásikavá

Karakara pásikavá

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: trávnaté plochy, mokrade Počet vajec:  1 – 3 Dĺžka inkubácie: 28 – 32 dní Spôsob života: žije osamotene, viac jedincov sa zhromažďuje len n miestach s dostatkom potravy Zaujímavosť: Karakara pásikavá je národným symbolom Mexika. Tento dravý vták sa zväčša pohybuje na zemi, kde hľadá potravu. Z tohto dôvodu má predĺžené beháky, aby […]

Hus snežná

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: tundra s nízkou trávou blízko jazier, riek, mokradí a mora Počet vajec: 1 – 6 Dĺžka inkubácie: 23 – 25 dní Spôsob života: spoločenský druh, ktorý sa združuje do kŕdľov, páry sú však monogamné Zaujímavosť: Hus snežná vytvára dve farebné formy. Jedna je čisto biela s tmavými letkami, druhá forma má prevládajúce modrosivé sfarbenie. […]

Sup bielohlavý

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: skalnaté oblasti Počet vajec: 1 Dĺžka inkubácie: 50 – 58 dní Spôsob života: žije v malých kŕdľoch, v rámci nich hľadá potravu a nocuje Zaujímavosť: Supy majú spoločne s kondormi najväčšie rozpätie krídel spomedzi všetkých dravcov. U supa bielohlavého môže dosahovať až 270 cm. O vajce a mláďa […]

Panda červená

Stupeň ohrozenia: EN – ohrozený Biotop: opadavé a ihličnaté lesy Počet mláďat: 1 – 4 Dĺžka gravidity: cca 134 dní Spôsob života: okrem obdobia rozmnožovania žije samotársky, aktívna je ráno, večer a počas noci Zaujímavosť: Panda červená má rovnako ako panda veľká na predných končatinách zvláštny “palec” – výrastok zápästnej kosti. Slúži jej na pritiahnutie konárov. Chvost […]

Ostrožiarka lesklá

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: trávnaté plochy s jazerami, rieky, močiare Počet vajec: 6 – 14 Dĺžka inkubácie: 30 – 33 dní Spôsob života: žije v malých kŕdľoch Zaujímavosť: Je najväčším africkým zástupcom radu zúbkozobcov. Hniezdi na stromoch vo výške 20 – 100 cm, vo vegetácii blízko vody alebo v opustených hniezdach iných vtákov hniezdiacich […]

Oryx šabľorohý

Stupeň ohrozenia: EW – v prírode vyhubený Biotop: púšť, savana Počet mláďat: 1 Dĺžka gravidity: 240 – 270 dní Spôsob života: žije v skupinách 2 – 40 jedincov, vedú ich dominantné samce Zaujímavosť: Jeho vyhubenie v prírode spôsobili hlavne domorodí obyvatelia, ktorí ho lovili pre mäso. Úplne nevyhynul len vďaka zoologickým záhradám. Je to jediný […]

Krkavčiak menší

Stupeň ohrozenia: VU – zraniteľný Biotop: savany Počet vajec: 2 Dĺžka inkubácie: 38 – 41 dní Spôsob života: niekedy žije iba v pároch, ale väčšinou v skupinách, kde dominantnému páru pomáhajú ostatní členovia kŕdľa Zaujímavosť: Je to najväčší zobákorožec sveta. Pohybuje sa zväčša po zemi. Zaujímavosťou je aj to, že ako jeden z mála druhov […]

Pelikán kučeravý

Stupeň ohrozenia: NT – takmer ohrozený Biotop: sladké vody, delty riek, jazerá, pobrežné lagúny Počet vajec: 1 – 4 Dĺžka inkubácie: 28 – 36 dní Spôsob života: žije vo veľkých kŕdľoch; hniezdi v kolóniách, ktoré majú až 250 párov, páry sú monogamné Zaujímavosť: Je najväčším pelikánom sveta. Rozpätie krídel pelikána kučeravého môže mať až 345 cm. Zobák je […]

Pelikán ružový

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: jazerá, delty riek, mokrade s dostatkom trávy na hniezdenie Počet vajec: 2 Dĺžka inkubácie: 29 – 36 dní Spôsob života: žije vo veľkých kolóniách Zaujímavosť: Vak pelikánom neslúži na uchovávanie rýb, ale len na ich chytanie. Jeho koža je veľmi jemná a pod váhou úlovku by sa pretrhla. Po love […]

Hlaholka malá

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: mokrade, otvorené vodné plochy, lesy Počet vajec: 6 – 11 Dĺžka inkubácie: 28 – 35 dní Spôsob života: mimo obdobia hniezdenia žije v kŕdľoch 5 – 10 jedincov; aktívna je počas dňa Zaujímavosť: Hlaholky hniezdia v dutinách stromov zvyčajne vo výške 15 m nad vodnou hladinou. Mláďatá z dutiny vyskakujú 2 dni po vyliahnutí. […]

Skip to content