Pelikán kučeravý

Názov: Pelikán kučeravý
Latinský názov: Pelecanus crispus
Rad: Pelikány - Pelecaniformes
Čeľad: Pelikánovité - Pelecanidae

Základné informácie

Váha: 10 - 13 kg

Rozmery: 160 - 180 cm

Výskyt: juhovýchodná Európa, južná Ázia po Čínu a Mongolsko

Potrava: ryby až do veľkosti 50 cm; bezstavovce

Popis

Stupeň ohrozenia: NT – takmer ohrozený

Biotop: sladké vody, delty riek, jazerá, pobrežné lagúny

Počet vajec: 1 – 4

Dĺžka inkubácie: 28 – 36 dní

Spôsob života: žije vo veľkých kŕdľoch; hniezdi v kolóniách, ktoré majú až 250 párov, páry sú monogamné

Zaujímavosť: Je najväčším pelikánom sveta. Rozpätie krídel pelikána kučeravého môže mať až 345 cm. Zobák je dlhý až 45 cm. Jeho počty v Európe dramaticky poklesli v 19. a 20. storočí a aj naďalej klesajú. Dôvodmi sú lov, vyrušovanie turistami s rybármi a znečisťovanie vody. Tento druh chová ZOO Košice ako jediná na Slovensku.

Galéria

Skip to content