Gvíra podivná

Gvíra podivná

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: pampa, otvorená krajina s riedkym výskytom stromov Počet vajec: 5 – 7 Dĺžka inkubácie: 10 – 15 dní Spôsob života: žije v skupinách 6 – 8 jedincov, zaznamenané sú však kŕdle až s 20 vtákmi; samice niekedy aj znášajú vajcia do spoločného hniezda Zaujímavosť: Na rozdiel od našej kukučky nie je gvíra hniezdnym […]

Gibon zlatolíci

Stupeň ohrozenia: EN – ohrozený Biotop: stále zelené pralesy až do nadmorskej výšky 1 650 m Počet mláďat: 1 Dĺžka gravidity: 7 mesiacov Spôsob života: monogamný druh, rodina pozostáva z páru a maximálne 4 mláďat závislých na rodičoch Zaujímavosť: Nápadne dlhé predné končatiny slúžia gibonom k pohybu na stromoch. Tento spôsob pohybu sa nazýva brachiácia. Gibony sú menšími […]

Byvolec bieločelý

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: otvorené trávnaté plochy do nadmorskej výšky 2 000 m Počet mláďat: 1 Dĺžka gravidity: 240 dní Spôsob života: vytvára stáda 8 – 15 jedincov, v období migrácie je možné vidieť stáda s tisíckami jedincov, ktoré putujú až 1 000 km Zaujímavosť: Samce si v období ruje bránia teritórium rituálnymi súbojmi – najskôr podupávajú […]

Byvol vodný

Stupeň ohrozenia: domestikovaná forma Biotop: močiarnaté oblasti, brehy riek Počet mláďat: 1, výnimočne 2 Dĺžka gravidity: 310 – 330 dní Spôsob života: divá forma byvola vytvára stáda, ktoré vedú dominantné samce Zaujímavosť: Byvol vodný je domestikovanou formou byvola arni. V Ázii ho ľudia využívajú najmä ako ťažné zviera pri orbe a do záprahov, ale tiež člnov. V Indii a Egypte […]

Bylbyl bradatý

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: lesy, pobrežné kroviny, záhrady Počet vajec: 2 – 3 Dĺžka inkubácie: 14 – 16 dní Spôsob života: žije v pároch alebo malých kŕdľoch Zaujímavosť: Celkom poznáme 5 poddruhov bylbyla bradatého. Poddruh, ktorý chová košická ZOO, bol skôr vedený ako zvláštny druh rodu Ixos. Let bylbyla sa podobá na let ďatľa. Na hniezdach bylbylov často […]

Bernikla malá

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: trávnaté plochy v blízkosti jazier a riek Počet vajec: 5 – 8 Dĺžka inkubácie: 25 – 30 dní Spôsob života: spoločenský druh, ktorý žije v kŕdľoch Zaujímavosť: Bernikla malá je najmenším poddruhom bernikly tundrovej. Výzorom pripomína berniklu veľkú (Branta canadensis). Samostatným druhom je len od roku 2004. Zimu trávi na západnom pobreží USA. Dožíva […]

Beluša malá

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: mokrade, rybníky, delty riek Počet vajec: 3 – 5 Dĺžka inkubácie: 21 – 25 dní Spôsob života: v hniezdnom období žije v kolóniách, ktoré sa na zimu rozpadajú Zaujímavosť: V hniezdnom období narastú beluši na hlave dve dlhé perá. Ďalšie ozdobné perá jej narastú na hornej časti hrude a na krídlach. Napriek tomu, že […]

Bažant pestrý

Stupeň ohrozenia: CR – kriticky ohrozený Biotop: dažďové lesy do nadmorskej výšky 900 m Počet vajec: 4 – 7 Dĺžka inkubácie: 21 – 24 dní Spôsob života: zvyčajne žije v pároch Zaujímavosť: Je najohrozenejším bažantom sveta. Od roku 2009 nebol v prírode pozorovaný žiadny jedinec. Príčinou tohto stavu je strata biotopu, lov a vojna. Záchranný program pre tento druh riadi ZOO […]

Argus páví

Stupeň ohrozenia: VU – zraniteľný Biotop: pralesy do nadmorskej výšky 1 500 m Počet vajec: 2 Dĺžka inkubácie: 24 – 25 dní Spôsob života: samec žije v skupine s niekoľkými samicami Zaujímavosť: Latinský názov Argus vychádza z gréckych bájí o stookom obrovi Argus. Pôvodne sa vyskytoval aj v Singapure a na ostrove Jáva, na oboch miestach je však už vyhubený. Argus páví […]

Ara zelená

Stupeň ohrozenia: VU – zraniteľný Biotop: vlhké pralesy, kaňony Počet vajec: 2 – 3 Dĺžka inkubácie: 26 – 28 dní Spôsob života: obvykle sa vyskytuje v pároch alebo malých skupinách do 10 jedincov; páry sú monogamné Zaujímavosť: Celkovo poznáme tri poddruhy ary zelenej. Líšia sa miestom výskytu, ale aj veľkosťou a sfarbením. Pre všetky druhy ár je typický mohutný zobák, prispôsobený […]

Skip to content