Ostrožiarka lesklá

Názov: Ostrožiarka lesklá
Latinský názov: Plectropterus gambensis gambensis
Rad: Zúbkozobce - Anseriformes
Čeľad: Kačicovité - Anatidae

Základné informácie

Váha: 4 - 6,8 kg

Rozmery: 75 - 115 cm

Výskyt: Afrika - južne od Sahary

Potrava: rastliny, semená, hmyz, malé ryby

Popis

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený

Biotop: trávnaté plochy s jazerami, rieky, močiare

Počet vajec: 6 – 14

Dĺžka inkubácie: 30 – 33 dní

Spôsob života: žije v malých kŕdľoch

Zaujímavosť: Je najväčším africkým zástupcom radu zúbkozobcov. Hniezdi na stromoch vo výške 20 – 100 cm, vo vegetácii blízko vody alebo v opustených hniezdach iných vtákov hniezdiacich na stromoch. Mäso tejto kačice je pre predátorov vrátane človeka často jedovaté. Spôsobujú to chrobáky rodu Meloidae, ktoré sú súčasťou jej potravy.

Galéria

Skip to content