Krkavčiak menší

Názov: Krkavčiak menší
Latinský názov: Bucorvus leadbeateri
Rad: Dutinovce - Bucerotiformes
Čeľad: Zobákorožcovité - Bucerotidae

Základné informácie

Váha: samica 2,2 - 4,6 kg; samec 3,5 - 6,1 kg

Rozmery: až 1 m

Výskyt: východná Afrika

Potrava: bezstavovce, obojživelníky, plazy

Popis

Stupeň ohrozenia: VU – zraniteľný

Biotop: savany

Počet vajec: 2

Dĺžka inkubácie: 38 – 41 dní

Spôsob života: niekedy žije iba v pároch, ale väčšinou v skupinách, kde dominantnému páru pomáhajú ostatní členovia kŕdľa

Zaujímavosť: Je to najväčší zobákorožec sveta. Pohybuje sa zväčša po zemi. Zaujímavosťou je aj to, že ako jeden z mála druhov vtákov loví v skupinách. Samica sa od samca líši fialovou kožou na krku, samec ju má červenú. Je to dlhoveký vták, dožíva sa až 60rokov. Jeho počty v prírode klesajú. Dôvodom je strata hniezdnych oblastí, poľnohospodárstvo, ale tiež požiare. Pre tento druh sa vedie záchranný program.

Galéria

Skip to content