Karakara pásikavá

Názov: Karakara pásikavá
Latinský názov: Caracara plancus
Rad: Sokoly - Falci
Čeľad: Sokolovité - Falconidae

Základné informácie

Váha: 0,8 - 1,6 kg

Rozmery: 49 - 59 cm

Výskyt: juh USA, Stredná a Južná Amerika

Potrava: zdochliny, menšie stavovce, korisť kradne aj iným vtákom

Popis

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený

Biotop: trávnaté plochy, mokrade

Počet vajec:  1 – 3

Dĺžka inkubácie: 28 – 32 dní

Spôsob života: žije osamotene, viac jedincov sa zhromažďuje len n miestach s dostatkom potravy

Zaujímavosť: Karakara pásikavá je národným symbolom Mexika. Tento dravý vták sa zväčša pohybuje na zemi, kde hľadá potravu. Z tohto dôvodu má predĺžené beháky, aby sa mu lepšie behalo. Lieta len zriedka. V rámci obrovského areálu výskytu vytvára dva poddruhy – Caracara plancus cheriway (juh USA, Stredná Amerika a sever Južnej Ameriky) a Caracara plancus plancus (juh a stred Južnej Ameriky).

Galéria

Skip to content