Gvíra podivná

Názov: Gvíra podivná
Latinský názov: Guira guira
Rad: Kukučky - Cuculiformes
Čeľad: Kukučkovité - Cuculidae

Základné informácie

Váha: 140 - 145 g

Rozmery: 33 - 36 cm

Výskyt: východ a stred Južnej Ameriky

Potrava: hmyz, žaby, mláďatá vtákov, malé cicavce

Popis

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený

Biotop: pampa, otvorená krajina s riedkym výskytom stromov

Počet vajec: 5 – 7

Dĺžka inkubácie: 10 – 15 dní

Spôsob života: žije v skupinách 6 – 8 jedincov, zaznamenané sú však kŕdle až s 20 vtákmi; samice niekedy aj znášajú vajcia do spoločného hniezda

Zaujímavosť: Na rozdiel od našej kukučky nie je gvíra hniezdnym parazitom. Samice však pri spoločnom hniezdení vyhadzujú konkurenčné vajcia, aby zvýšili šancu na odchov vlastných mláďat. Gvíra podivná je veľmi spoločenská a kontaktná. Vtáky z jednej skupiny sadajú tesne pri sebe a vzájomne si preberajú perie.

Galéria

Skip to content