Gibon zlatolíci

Názov: Gibon zlatolíci
Latinský názov: Nomascus gabriellae
Rad: Primáty - Primates
Čeľad: Gibonovité - Hylobatidae

Základné informácie

Váha: 6 - 9 kg

Rozmery: 60 - 80 cm

Výskyt: Kambodža, Laos, Vietnam

Potrava: ovocie, plody, listy, kvety, hmyz

Popis

Stupeň ohrozenia: EN – ohrozený

Biotop: stále zelené pralesy až do nadmorskej výšky 1 650 m

Počet mláďat: 1

Dĺžka gravidity: 7 mesiacov

Spôsob života: monogamný druh, rodina pozostáva z páru a maximálne 4 mláďat závislých na rodičoch

Zaujímavosť: Nápadne dlhé predné končatiny slúžia gibonom k pohybu na stromoch. Tento spôsob pohybu sa nazýva brachiácia. Gibony sú menšími príbuznými ľudoopov. Samica rodí mláďa len raz za 2 – 3 roky. Je to spôsobené tým, že sa o potomka dlho stará. Počty gibonov v prírode klesajú. Dôvodom je lov a ničenie pralesov ťažbou dreva.

Galéria

Skip to content