Byvolec bieločelý

Názov: Byvolec bieločelý
Latinský názov: Damaliscus pygargus phillipsi
Rad: Párnokopytníky - Artiodactyla
Čeľad: Turovité - Bovidae

Základné informácie

Váha: 55 - 80 kg

Rozmery: dĺžka tela 140 - 160 cm; výška v kohútiku 85 - 100 cm

Výskyt: východ a stred Južnej Afriky

Potrava: rôzne druhy nízkych tráv

Popis

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený

Biotop: otvorené trávnaté plochy do nadmorskej výšky 2 000 m

Počet mláďat: 1

Dĺžka gravidity: 240 dní

Spôsob života: vytvára stáda 8 – 15 jedincov, v období migrácie je možné vidieť stáda s tisíckami jedincov, ktoré putujú až 1 000 km

Zaujímavosť: Samce si v období ruje bránia teritórium rituálnymi súbojmi – najskôr podupávajú kopytami, potom pokľaknú, oprú sa vzájomne o rohy a pokúšajú sa jeden druhého pretlačiť. Byvolce si svoje teritórium značia trusom, močom a pachovými žľazami. Na Slovensku chová tento druh iba košická ZOO.

Galéria

Skip to content