Byvol vodný

Názov: Byvol vodný
Latinský názov: Bubalus arnee f. bubalis
Rad: Párnokopytníky - Artiodactyla
Čeľad: Turovité - Bovidae

Základné informácie

Váha: samica 350 - 600 kg; samec 500 - 900 kg

Rozmery: dĺžka tela 300 - 320 cm; výška v kohútiku 125 - 145 cm

Výskyt: južná Ázia, severná Afrika, juhovýchodná Európa

Potrava: trávy, kry, bahenné a vodné rastliny

Popis

Stupeň ohrozenia: domestikovaná forma

Biotop: močiarnaté oblasti, brehy riek

Počet mláďat: 1, výnimočne 2

Dĺžka gravidity: 310 – 330 dní

Spôsob života: divá forma byvola vytvára stáda, ktoré vedú dominantné samce

Zaujímavosť: Byvol vodný je domestikovanou formou byvola arni. V Ázii ho ľudia využívajú najmä ako ťažné zviera pri orbe a do záprahov, ale tiež člnov. V Indii a Egypte slúži na poháňanie vodných kôl alebo pri mletí obilia. V Taliansku sa byvolie mlieko používa na výrobu syra Mozarella. Byvol výborne pláva, vie sa tiež potápať a veľmi rád sa váľa v bahne. Domáca forma byvola sa často mieša s divou formou. Domáce  jedince tiež často znova zdivejú. Byvol vodný je veľmi inteligentný, k ľudom, ktorých pozná sa chová mierne a dobrácky. Na Slovensku ich chová len ZOO Košice.

Galéria

Skip to content