Antilopa losia

Názov: Antilopa losia
Latinský názov: Tragelaphus oryx
Rad: Párnokopytníky - Artiodactyla
Čeľad: Turovité - Bovidae

Základné informácie

Váha: 300 - 1 000 kg

Rozmery: dĺžka tela 200 - 350 cm; výška v kohútiku 120 cm

Výskyt: východná a južná Afrika

Potrava: rôzne časti rastlín, listy, ovocie

Popis

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený

Biotop: krovinaté a otvorené savany do nadmorskej výšky 4 500 m, riedke lesy, polopúšte

Počet mláďat: 1

Dĺžka gravidity: 250 – 277 dní

Spôsob života: žije v početných stádach, často sa združuje so zebrami a inými druhmi antilóp

Zaujímavosť: Antilopa losia je druhou najväčšou antilopou na svete. Samce sú oveľa väčšie ako samice. Pri hľadaní potravy sa premiestňuje na veľké vzdialenosti. V minulosti bolo niekoľko pokusov o domestikáciu tejto antilopy, úspešný bol ale iba jeden. Počty antilopy losej v mnohých oblastiach jej výskytu klesli, vo Svazijsku a Zimbabwe bola vyhubená. Hlavným dôvodom je nadmerný lov.

 

Galéria

Skip to content