Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

Bežná činnosť I.

Číslo faktúry Číslo faktúry Dodávateľ

Celková cena

faktúry bez DPH

 

Celková cena faktúry s DPH

Predmet Dátum doručenia faktúry
Meno zodpovednej osoby

Dátum zverejnenia

faktúry

Číslo zmluvy / objednávky

s ktorou

faktúra suvísi

interné externé Názov Sídlo IČO  
         
11701001 6591253575 Kooperativa a.s Mäsiarska 11, 040 01  Košice 00585441 10,75   Zákonné poistenie 09.01.2017 Ing. Tóthová 30.01.2017 6591253575
11701002  1701020013  Ing. T. Dzurňák - D&D Južná trieda 78, 040 01  Košice 14382857 56,77 68,12 Čistiace prostriedky  12.01.2017 Tomášová  30.01.2017 RD/006/2016
11701003 1770000057 Vaša Slovensko s.r.o  Račianske mýto 1, 831 02  Bratislava 35683813 3193,48    Stravné lístky  18.01.2017 Feilhauerová  30.01.2017 Zmluva č. 31/03/2015 na zabezpečenie stravovania zamestnancov
11701004 300001410 WAZA Rue Mauverney 28, 1196  Gland   2621,87   Členský poplatok 18.01.2017 Ing. Pastorek 30.01.2017  
11701005 2162431041 Konica minolta Slovakia s.r.o Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31338551 58,00 69,60 Nájom - kopírka KONICA 18.01.2017 Štefanisková 30.01.2017 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb 5001020
11701006 201784001 ŠVPÚ Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín 42355613 21,10   Lab. výkony 19.01.2017 Ing. Pastorek 30.01.2017 04/2017
11701007 1701020005 Ing. T. Dzurňák - D&D Južná trieda 78, 040 01  Košice 14382857 413,12 495,74 Dezinfekčné prostriedky 19.01.2017 Tomášová 30.01.2017 RD/006/2016
11701008 2017840020 ŠVPÚ Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín 42355613 38,00   Lab. výkony 19.01.2017 Ing. Pastorek 30.01.2017 04/2017
11701009                      
11701010 6591404708 Kooperativa a.s Mäsiarska 11, 040 01  Košice 00585441 182,20   Zákonné poistenie 19.01.2017 Ing. Tóthová 30.01.2017 6591404708
11701011  20170002  IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23  Košice 47511591 180,00   Služby BOZP 19.01.2017  Ing. Tóthová  30.01.2017 Z.Č 1/2015 o poskyt. služieb BOZP
11701012 2017001 Palumba s.r.o  Gribov 37, 090 22  Gribov 36500640 1872,00   Tabule pre náučný chodník 19.01.2017 Ing. Tóthová 30.01.2017 403/2016
11701013  170085 JA & NE FRUIT s.r.o  Jarmočná 2, 040 01  Košice 48077691 541,59 649,91  Ovocie a zelenina 19.01.2017  Farbiaková  30.01.2017 RD/016/2016
11701014  170055 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04  Černožice  27510727 2331,00   Mäso 19.01.2017   Farbiaková  30.01.2017  
11701015 2121957757 VVS a.s Komenského 50, 042 48  Košice 36570460 162,86 195,43 Stočné 19.01.2017 Ing. Tóthová  30.01.2017 Právna zmluva 30.-000028628PO2010
11701016 99467640 PORADCA s.r.o Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 58,00   Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále  19.01.2017  Ing. Kovérová  30.01.2017  
11701017 5776647787 SCHULING BUCHKURIER Falkenhotst 4, 481 55  Munster  811621381 89,40   Knihy 19.01.2017 Bc. Kindl 30.01.2017 5/2017
11701018  16302840 FIRST DATA Slovakia Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 31372074 13,50  16,20 Nájom za POS terminál 19.01.2017  Mgr. Tomková 30.01.2017 Zmluva o poskytnutí POS terminálu
11701019 1169193 KOSIT a.s.  Rastislavova 98, 043 46  Košice 36205214 286,83 344,20 Odvoz odpadu 19.01.2017 Ing. Tóthová 30.01.2017 07/2017
11701020  11412017 MERKURY MARKET s.r.o  Strojnicka 1, Košice 36501891 398,34 478,01 Hydromasazny box 19.01.2017 Ing. Tóthová  30.01.2017 12/2017
11701021  012017012 Košice Turizmus  Hlavná 59, 040 01  Košice  45733643 300,00   Členský poplatok  20.01.2017  Mgr. Malešová 30.01.2017  
11701022 2001905523 SHELL SLOVAKIA s.r.o Galvaniho 7, 821 04  Bratislava  31361081 643,49   PHM  20.01.2017 Ing. Tóthová  30.01.2017  8036
11701023  22017 Peter kLEMA - AQUA MIX Nám. sv. Floriána 37, 044 23  Jasov 45544301 92,33 110,79 Akvárium   20.01.2017  Ing. Pastorek  30.01.2017 06/2017
11701024  51730012 Minerálne vody Slovenská 9, 081 86  Prešov  31711464 49,20 59,04 Pitný režim 23.01.2017  Tomášová  30.01.2017 Zmluva o dodávke pramenitej min. vody
11701025  17012302 Zoological society of London  Regent´s Park, London 440367956 635,00   Knihy  23.01.2017  Bc. Kindl 30.01.2017 412/2016
11701026 170273 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice  48077691 664,39 797,27  Ovocie, zelenina 24.01.2017 Tomášová   30.01.2017 RD/016/2016
11701027   171210248  LVC s.r.o  Nižné Kapustníky 3, 040 12  Košice   46979689 85,00  102,00   Grafické práce + tlač letáku  24.01.2017  Mgr. Malešová  30.01.2017  09/2017
11701028 2010008337  VVS a.s  Komenského 50, 042 48  Košice  36570460 0,18 0,22 Vyúčtovanie - stočné  25.01.2017 Ing. Tóthová  30.01.2017 Právna zmluva 30-000028628PO2010
11701029 120170177 HOUR s.r.o Veľký Diel 3323, 810 08 Žilina   31586163 288,40 346,08 System. údržba   25.01.2017 Ing. Kovérová 30.01.2017  
11701030 2162433615 Konica minolta Slovakia s.r.o  Černyševského 10, 851 01  Bratislava  31338551 141,63 169,96 Vyúčtovanie - kopírka KONICA 25.01.2017 Štefanisková 30.01.2017 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb 5001020
11701031 1701020058 Ing. T. Dzurňák - D&D Južná trieda 78, 040 01  Košice 14382857 276,17 331,40 Čistiace prostriedky 26.01.2017 Tomášová 30.01.2017 RD/006/2016
11701032 170029 SBS SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01  Michalovce 36208922 2066,69   Strážna služba 02.02.2017 Ing. Kovérová 28.02.2017 Zmluva na poskytnutie strážnej služby
11701033 20170063 ENVI-TRADE s.r.o Kysucká 16, 040 01  Košice 36666025 265,55 318,66 Poradenstvo v oblasti živ. prostredia 02.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017 Mandátna zmluva
11701034  296017000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12  Košice  36183181 3,67 4,40 REPRE 02.02.2017  Štefanisková 28.02.2017 RD/019/2016
11701035 00002  MVDr. Juraj Skalický Cyklistická 3, 040 01  Košice 45007861 1211,60   Vet. činnosť  02.02.2017 Ing. Pastorek 28.02.2017  
11701036 170257 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04  Černožice 27510727 2129,00   Ryby, mäso 02.02.2017 Tomášová 28.02.2017 RD/010/2016, RD/012/2016
11701037 170202 SOLEYA s.r.o Bažantia 3, 08221  Veľký Šariš 46480901 343,12 411,74 EKOSUN 400 02.02.2017 Ing. Pastorek 28.02.2017 15/2017
11701038 296027000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12  Košice 36183181 191,27 229,52 Potraviny  02.02.2017 Farbiaková 28.02.2017 RD/019/2016
11701039 1700004 Martin Olexa Osloboditeľov 3, 044 11  Trstené pri Hornáde  37017594 270,48   Údržba vodovodného a vykurovacieho systému  02.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017 08/2017
11701040 2001907410 SHELL SLOVAKIA s.r.o Galvaniho 7, 821 04  Bratislava  31361081 650,89   PHM 06.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017 8036
11701041  20170959 AJFA+AVIS s.r.o  Klemensova 34, 01001  Žilina  31602436 49,50    Čo má vedieť mzdová účtovníčka 06.02.2017 Ing. Kovérová 28.02.2017  
11701042  120170654 HOUR s.r.o Veľký Diel 3323, 810 08  Žilina   31586163 112,47 134,96 Systémová údržba - MADO 06.02.2017 Mgr. Tomková 28.02.2017  
11701043 170402 JA & NE Fruit s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice 48077691 645,19 774,23 Ovocie a zelenina  06.02.2017 Farbiaková 28.02.2017 RD/016/2016
11701044 7426248915 SPP  Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 4964,02   Vyúčtovanie - Plyn 06.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017  5101570708
11701045 1150887004 O2 Slovakia Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 35848863 360,06   Mobily 22.12.2016 - 21.1.2017  06.02.2017 Mgr. Tomková 28.02.2017 RZ o poskytnutí elektron. komunikačných služieb
11701046  201701 MVDr. Michal Demčák Lipníky 35, 082 12  Prešov 37883844 438,60 526,30 Mäso 06.02.2017 Tomášová 28.02.2017  25/2017
11701047  50170053  Poľnonákup Šariš Bardejovská 44, 080 01  Prešov  155012 167,82 201,38 Objem. krmivo 06.02.2017 Farbiaková 28.02.2017 RD/015/2016
11701048  20170071 R-METAL s.r.o  Magnezitárska 5, 040 12  Košice 00155012 108,00 129,60  Materiál 06.02.2017 Tomášová 28.02.2017 24/2017
11701049 12017 Ing. Peter Šiška Lovecká 19, 040 01  Košice 33693251 125,00   Činnosť lesného hospodára 07.02.2017 Mgr. Kočner 28.02.2017 Zmluva o vykonaní činnosti
11701050 6861114900 Messer Tatragas  Chalupkova 9, 819 44  Bratislava 00685852 114,85    Nájomné fľaše oceľové  07.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017  150873
11701051  6591253575  Kooperativa a.s Mäsiarska 11, 040 01  Košice  00585441 16,03   Zákonné poistenie 07.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017   6591253575
11701052  6244069048 RYBA Košice s.r.o Južná trieda 54, 17147522 Košice  17147522 57,22 68,66 Ryby 07.02.2017 Tomášová 28.02.2017 RD/02/2016
11701053 7243785745 SPP a.s  Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256 2206,00   Zemný plyn  07.02.2017  Ing. Tóthová 28.02.2017  5101570708
11701054  49201799 Poradca s.r.o Pri celulózke 40, 010 01  Žilina  36371271 90,80   Aktualizácie 2017 09.02.2017 Mgr. Tomková 28.02.2017  
11701055 4793067284 Slovak telekom  Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava 35763469 55,41 66,49 Hovorné  09.02.2017  Mgr. Tomková 28.02.2017  
11701056                   28.02.2017  
11701057 90817244  RYBA Košice s.r.o Južná trieda 54, 17147522 Košice   17147522  961,00 1153,20 Ryby 09.02.2017 Farbiaková 28.02.2017  RD/002/2016
11701058  1117300053 JOHNNY SERVIS Gajary-Dolečky 3, 900 61  Gajary  36238546 530,50 636,60 Mobilné oplotenie 09.02.2017  Ing. Tóthová 28.02.2017  14/2017
11701059  2793021583   Slovak telekom  Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava   35763469 49,78 59,74   Hovorné   09.02.2017  Mgr. Tomková 28.02.2017  
11701060  3017010720 SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256  13868,45 16642,14 Elektrina  21.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017  626522
11702001 1770001078 Vaša Slovensko s.r.o Račianske mýto 1, 831 02   35683813 3193,48   Stravné lístky 06.02.2017  Feilhauerová 28.02.2017 Zmluva č. 31/03/2015
11702002  3103170005 MESTO Košice  Trieda SNP 48, 040 11  Košice  691135  917,24    Poistenie mot. vozidiel - refakturácia 06.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017 Poistné zmluvy
11702003  7175539823 SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256  2206,00   Zemný plyn 07.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017 5101570708
11702004 2162434376 Konica Minolta s.r.o Černyševského 10, 851 01  Bratislava  31338551 58,00 69,60 Kopírka  07.02.2017  Štefanisková 28.02.2017 Zmluva č. 5001020 o nájme a poskytovaní služieb
11702005  20170479 SHOP4PETS s.r.o Nemčianska cesta 715, 974 01  45706271 174,13 208,96 Potraviny  07.02.2017  Farbiaková  28.02.2017 21/2017
11702006 2017012 AT ABOV s.r.o  Rozhanovce, 044 42  Rozhanovce 36002127 130,00 156,00 Slama balíkovaná 07.02.2017 Farbiaková  28.02.2017 17/2017
11702007  20170044 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23  Košice 47511591 47511591 180,00 Služby BOZP  09.02.2017 Ing. Tóthová  28.02.2017 1/2015 o poskytnutí služieb BOZP
11702008 0417000591  DE HEUS a.s Marefy 144, 685 01  Bučovice 25321498 2575,30 3090,40 Granule  09.02.2017 Farbiaková 28.02.2017 RD/008/2016, 27/2017, 28/2017
11702009 7901044785  SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256   -1838,33 -2206,00 Zemný plyn - storno  10.02.2017  Ing. Tóthová  28.02.2017  
11702010  7901044784  SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256    -1838,33  -2206,00 Zemný plyn - storno  10.02.2017 Ing. Tóthová   28.02.2017  
11702011 7810020478 SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256   1001,67 1202,00 Zemný plyn  10.02.2017 Ing. Tóthová   28.02.2017  
11702012  7810020480 SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256    1001,67  1202,00 Zemný plyn  10.02.2017 Ing. Tóthová  28.02.2017   
11702013  20170088 ENVI-TRADE s.r.o  Kysucká 16, 040 01  Košice 36666025 60,00 72,00 Odvoz a zneškodnenie odpadu  15.02.2017  Ing. Tóthová   28.02.2017  30/2017
11702014  20170608  SHOP4PETS s.r.o Nemčianska cesta 715, 974 01    45706271 77,65 93,18  Potraviny 15.02.2017 Farbiaková 28.02.2017 22/2017
11702015 170540 JA & NE FRUIT s.r.o  Jarmočná 2, 040 01  Košice  48077691 804,58 965,50 Ovocie, zelenina  15.02.2017 Farbiaková 28.02.2017 RD/016/2016
11702016 2017086 WEBICON s.r.o Lazovná 56, 974 01  Banská Bystrica 44681445  150,00  180,00 Oprava doch. systému  16.02.2017 Ing. Kovérová  28.02.2017 30/2017
11702017 170188 Vzdelávacie stredisko Clementisova 5, 040 22  Košice 36607959 12,50 15,00 Školenie strojníkov  17.02.2017  Ing. Kovérová   28.02.2017  
11702018 4217006977  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2, 951 41  Lužianky  42337402 108,54 130,25  Rozbor sena 21.02.2017 Farbiaková  28.02.2017 35/2017
11702019  7058000328 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01  Rychnov nad Knežnou  27499626 435,00   Potraviny 21.02.2017 Farbiaková  28.02.2017  34/2017
11702020 170311 SOLEYA s.r.o Bažantia 3, 08 221 Veľký Šariš 46480901 25,77 30,92 Ostatný materiál  21.02.2017 Tomášová    28.02.2017  23/2017
11702021 10170001 Lukáš Rozhon Jovsa 166, 072 32  Michalovce 47781815  1042,50  1251,00  Mäso 21.02.2017 Farbiaková 28.02.2017 RD/018/2016
11702022  371017 ELSATEX Ondavské Matiašovce 56, 094 01  Ondašovské Matiašovce  10804692 249,17 299,00 Chladnička BEKO  21.02.2017 Bc. Lenard  28.02.2017 38/2017
11702023 50170128 Poľnonákup Šariš a.s Bardejovská 44, 080 01  Prešov 155012 220,68 264,81 Objem. krmivo  01.03.2017  Farbiaková 17.03.2017 RD/015/2016
11702024  6591253575 Kooperativa a.s Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava 00585441 7,17   Zákonné poistenie  01.03.2017  Ing. Tomášová  17.03.2017 6591253575
11702025 2017840278  Štátny vet. a pot. ústav Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín 42355613  16,70    Lab. výkony  01.03.2017 Ing. Pastorek  17.03.2017  04/2017
11702026  11170576  KOSIT a.s Rastislavova 98, 043 46  Košice  36205214  291,26 349,46  Zneškodnenie odpadu  01.03.2017  Ing. Tóthová  17.03.2017 30/2017
11702027 2001910086 SHELL SLOVAKIA s.r.o  Galvaniho 7, 821 04  Bratislava   31361081 477,24   PHM  01.03.2017  Ing. Tóthová 17.03.2017  8036
11702028                      
11702029  51730159 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86  Prešov 31711464 49,20 59,04 Pitný režim  01.03.2017  Tomášová 17.03.2017 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody
11702030  201705  MVDr. Michal Demčák Lipníky 35, 082 12  Prešov  37883844  450,00  540,00 Mäso 01.03.2017  Farbiaková 17.03.2017  52/2017
11702031  170689 JA & NE Fruit s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice 48077691  474,13  568,96 Zelenina  01.03.2017   Farbiaková  17.03.2017 RD/016/2016
11702032 170586 BAT ANDRLE s.r.o  Snehoutkova 13, 503 04  Černožice  27510727 182,00   Cvrčky  01.03.2017  Tomášová  17.03.2017 RD/012/2016
11702033 20170132 ENVI-TRADE s.r.o Kysucká 16, 040 01  Košice  36666025 265,55 318,66   Poradenstvo v oblasti živ. prostredia 02.03.2017  Ing. Tóthová  17.03.2017 Mandátna zmluva
11702034  1770001648  Vaša Slovensko s.r.o Račianske mýto 1, 831 02  35683813 3548,30   Stravné lístky  02.03.2017 Feilhauurová 17.03.2017  Zmluva č. 31/03/2015
11702035  00035  MVDr. Juraj Skalický   Cyklistická 3, 040 01  Košice   45007861  930,30   Veterin. činnosť   02.03.2017   Ing. Pastorek  17.03.2017  Zmluva o vykonaní činnosti
11702036  1701020142 Ing. Dzurňák - D&D Južná trieda 78, 040 01  Košice 14382857 2415,50 258,60 Čistiace prostriedky 02.03.2017 Tomášová 17.03.2017 RD/006/2016
11702037 1020170245 TOMCAT plus s.r.o Stará spišská cesta 40, 04001  Košice 31667589 119,13 142,96 Ost. materiál  02.03.2017  Tomášová 17.03.2017 RD/003/2016
11702038 589427000 LABAŠ s.r.o  Textilná 1, 040 12  Košice  36183181 187,44 224,93 Potraviny   02.03.2017  Tomášová 17.03.2017 RD/019/2016
11702039 170094 SBS SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01  Michalovce  36208922 1530,88 1837,06 Strážna služba   02.03.2017  Ing. Kovérová 17.03.2017 Zmluva na poskyt. strážnej služby
11702040 1161400614 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04  Bratislava  31331785  17,47 20,96 Prenájom kopírky   02.03.2017  Ing. Tóthová 17.03.2017 Zmluva č. 00323/16/11
11702041 171220391  LVC s.r.o Nižné Kapustníky 3, 040 12  Košice 46979689  140,00  168,00 Prop. materiál  03.03.2017  Tomášová 17.03.2017  43/2017
11702042  170818 JA & NE Fruit s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice  48077691 749,57 899,48 Ovocie, zelenina 03.03.2017  Farbiaková 17.03.2017 RD/016/2016
11702043 61720135 Hydrex s.r.o  Partizánska 1877, 962 05  Hriňová 31633072 215,91 259,09 Servis. prehliadka LOCUST 03.03.2017  Ing. Tóthová 17.03.2017 60/2017
11702044 2001911981  SHELL SLOVAKIA s.r.o Galvaniho 7, 821 04  Bratislava 31361081  360,97   PHM 03.03.2017 Ing. Tóthová  17.03.2017 8036
11702045 32017 Ing. Peter Šiška Lovecká 19, 040 01  Košice  33693251  125,00    Činnosť lesného hospodára  07.03.2017 Mgr. Kočner  17.03.2017  
11702046 170007 Martin Olexa Osloboditeľov 3, 044 11  Trstené pri Hornáde  37017594  75,00 90,00 Oprava kotla 07.03.2017  Ing. Tóthová  17.03.2017 46/2017
11702047 2162437562 Konica minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava  31338551 158,89 190,67 Kopírka 07.03.2017 Štefanisková  17.03.2017  Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020
11702048                    17.03.2017  
11702049 1153377342 O2 Slovakia s.r.o  Einsteinova 24, 851 01  Bratislava  35848863 386,90   Mobily 08.03.2017 Mgr. Tomková  17.03.2017  RD/007/2016
11702050  6861123797 Messer Tatragas Chalupkova 9, 819 44  Bratislava 685852 86,53 103,84 Nájomné fľaše oceľové  09.03.2017 Ing. Tomková  17.03.2017  150873
11702051  7401636 Asanácia  Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 70,00 84,00 Odvoz a odstránenie ŽVP  09.03.2017 Farbiaková  17.03.2017 Zmluva o odvoze a neškosnom odstránení ŽVP 31101636
11702052  0794030654   Slovak Telekom Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava 35763469 50,30 60,36 Hovorné 09.03.2017   Mgr. Tomková  17.03.2017  
11702053  9793985646  Slovak Telekom Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava 35763469 49,78 59,74 Hovorné 09.03.2017  Mgr. Tomková 17.03.2017  
11702054 11170988 KOSIT a.s Rastislavova 98, 043 46  Košice 36205214 520,48 624,58 Odvoz odpadu 15.03.2017 Ing. Tóthová 17.03.2017 Zmluvač. 1024/2017/SO - odvoz odpadu
11702055 16303809 FIRST DATA s.r.o Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 31372074 13,50 16,20 Prenájom - POS terminál 16.03.2017 Mgr. Tomková 17.03.2017 Žiadosť o poskytnutie POS terminálu
11702056 3017020722 SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256 11297,46 13556,95 El. energia 20.03.2017 Ing. Tóthová 17.03.2017 626522
11703001  7203935117  SPP a.s  Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava  35815256 1001,67 1202,00 Plyn 03/2017  02.03.2017  Ing. Tóthová 17.03.2017 6300071482
11703002 185 HAMA SHOPPING Červeňáková 15, 841 01  Bratislava 44949481 476,00    Digitálne fotorámčeky 02.03.2017 Mgr. Malešová 17.03.2017  44/2017
11703003  7170098 Peter Pongracz - VETIS Komenského 73, 041 81  Košice 32320833 217,42 260,90 Ost. materiál 07.03.2017 Tomášová 17.03.2017 56/2017
11703004 372404414 MANUTAN Slovakia Galvaniho 7, 821 04  Bratislava 35885815 107,04   Prepravky 08.03.2017 Tomášová 17.03.2017 40/2017
11703005  17011 R.D.M Drevo  Čermeľské údolie 1, 040 01  Košice  36595039 78,00 93,60 Drevo 08.03.2017 Tomášová 17.03.2017 RD/021/2015
11703006 2017840370 Štátny veterinárny a potravin. ústav  Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín 42355613 14,20   Lab. výkony 09.03.2017 Ing. Pastorek 17.03.2017  04/2017
11703007 170100003 UNIE ČESKÝCH  A SLOVENSKÝCH ZOO U trojského zámku 3, 171 00  Praha 16189451 7372,59   Členské 2017  09.03.2017  Ing. Pastorek  17.03.2017  
11703008  2162437847 Konica Minolta s.r.o  Černyševského 10, 851 01  Bratislava  31338551 58,00 69,60 Kopírka  09.03.2017 Štefanisková  17.03.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020
11703009  08032017  Aneta Dugasová  M. Č. Trenčianskho 11, 044 42  Rozhanovce 44178689 211,51 253,81 Prac. odevy  09.03.2017 Tomášová 17.03.2017 RD/027/2015
11703010 5006054558 EUROVIA kameňolomy s.r.o  Osloboditeľov 66, 040 17  Košice  36574988  177,66 213,19 Štrk  09.03.2017 Tomášová  17.03.2017  50/2017
11703011  2017840470  ŠVPÚ Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín  42355613 19,70   Lab. výkony 13.03.2017   Ing. Pastorek 17.03.2017 04/2017
11703012 6591253575 Kooperativa a.s  Mäsiarska 11, 040 01  Košice 00585441  777,25    Zákonné poistenie  13.03.2017 Ing. Tóthová 17.03.2017 6591253575
11703013 6591404708 Kooperativa a.s Mäsiarska 11, 040 01  Košice 00585441  1395,96    Havarijné poistenie  13.03.2017 Ing. Tóthová 17.03.2017 6591404708
11703014 17100062 Zväz chovateľov koní na Slovensku  Moravecká 32, 951 93  Topoľčianky  34125035 595,00 714,00 Pasy koňa  13.03.2017 Ing. Pastorek  17.03.2017  
11703015               13.03.2017    17.03.2017  
11703016  170655 BAT ANDRLE s.r.o  Snehoutkova 13, 503 04 27510727 3462,25   Mäso, ryby  13.03.2017 Farbiaková 17.03.2017 RD/017/2016, 35/2017
11703017 170961 JA & NE Fruit s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice  48077691 847,62 1017,14 Ovocie, zelenina  15.03.2017 Farbiaková  17.03.2017 RD/016/2016
11703018 2017840475 ŠVPÚ Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín 42355613 20,00   Rozbor krmiva  15.03.2017  Ing. Pastorek 17.03.2017 04/2017
11703019 2017840509 Štátny veterinár. a potravin. ústav  Jánošková 58, 026 01  Dolný Kubín 42355613 22,00   Lab. výkony  16.03.2017 Ing. Pastorek 17.03.2017 04/52017
 11703020 20170126 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01  Košice 36606693 487,50 585,00 Deratizácia ZOO  20.03.2016 Ing. Kornúcová  21.03.2017 Zmluva o poskytnutí deratiz. a dezinfek. služieb 
 11703021  10170003 Lukáš Rozhon  Jovsa 166, 072 32  Michalovce 477841815 760,42 912,50 Mäso - potkany   20.03.2016 Farbiaková  21.03.2017 RD/018/2016
11703022 170100023 Železo stavebniny Nešporova 26, 040 01  Košice 45522855 378,63 454,36 Podlahový rošt 20.03.2017 Tomášová 21.03.2017 58/2017
11703023 17020040 REMESPLUS s.r.o Bračianska 66, 040 17  Košice 36191078 254,06 304,87 Ost. materiál 20.03.2017 Tomášová 21.03.2017 57/2017
11703024  1706030  DATACOMP s.r.o Moldavská cesta 49, 040 11  Košice  36212466  2404,15  2884,98 PC zostava LENOVO 24.03.2017  Tomášová  21.03.2017 67/2017
11703025 2001914689 SHELL Slovakia s.r.o Galvaniho 7, 821 04  Bratislava 31361081 716,75   PHM 27.03.2017 Ing. Tóthová 30.03.2017 8036
11703026 2017840637   Štátny vet. a potravn. ústav   Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín 42355613 12,50   Lab. výkony   27.03.2017  Ing. Pastorek  30.03.2017  03/2017
11703027 178501726  Štátny vet. a potravn. ústav   Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín  42355613 23,30    Lab. výkony  27.03.2017  Ing. Pastorek 30.03.2017   03/2017
11703028 2017840581 Štátny vet. a potravn. ústav   Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín 42355613 16,80   Lab. výkony  27.03.2017 Ing. Pastorek 30.03.2017 04/2017
11703029                      
11703030 2162440593 Konica Minolta s.r.o Černyševského 10, 851 01  Bratislava  31338551 56,61 67,93 Nájom - kopírka 27.03.2017 Štefanisková 30.03.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020
11703031 171153 JA & NE Fruit s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice 48077691 763,92 916,70 Ovocie, zelenina 27.03.2017 Farbiaková 30.03.2017 RD/016/2016
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
11703041                      

 Podnikateľská činnosť I.

Číslo faktúry Číslo faktúry Dodávateľ

Celková cena

faktúry bez DPH

 

Celková cena faktúry s DPH

Predmet Dátum doručenia faktúry
Meno zodpovednej osoby

Dátum zverejnenia

faktúry

Číslo zmluvy / objednávky

s ktorou

faktúra suvísi

interné externé Názov Sídlo IČO  
         
9170101 12017 RNDr. Dana Holečková Sylvárovská 2868, 544 01  Dvur Králove nad Labem 49292854 14,26   KOMIS 09.01.2017 Tomášová 31.01.2017 Komis. zmluva
9170102 17000001 Viera Rajňáková - MARION Strakova 3, 811 01  Bratislava 37126792 44,49   KOMIS 18.01.2017 Tomášová 31.01.2017 Komis. zmluva
9170103 1701002 Milan Blaha - ELGEO Nové Sady 1, 571 01  Moravská Třebová 60892803 42,88   KOMIS 18.01.2017 Tomášová 31.01.2017 Komis. zmluva
9170104 32017 Stanislav Cisář Mšenská 15, 466 04  Jablonec nad Nisou 62222601 8,10   KOMIS 23.01.2017 Tomášová 31.01.2017 Komis. zmluva
9170105 10637000 LABAŠ Textilná 1, 040 12  Košice 36183181 78,75 94,50 Tovar do ZOOShopu 23.01.2017 Tomášová 31.01.2017 RD/019/2016
9170106 2012117 Camping tex CZ s.r.o Palackého 615, 512 51  Lomnice nad Popelkou 27482723 558,00   Plachty na stany 02.02.2017 Mgr. Malešová 28.02.2017 11/2017
9170301 217060 JES SK s.r.o Bulharská 5, 040 01  Košice 45918732 9,28 11,14 KOMIS 09.03.2017 Tomášová 17.03.2017 Komis. zmluva
9170302                      
9170303  201701 Alexander Bikár Krosnianska 21, 040 22 Košice 47539917 116,64 140,00 Jarný tábor - obedy  13.03.2017 Mgr. Malešová 21.03.2017 53/2017
9170304  201702  Alexander Bikár  Krosnianska 21, 040 22 Košice  47539917  12,50 15,00 OFF ROAD - obed  13.03.2017  Mgr. Malešová  21.03.2017 59/2017
9170305 2017200002 Ing. Jiři Barvíř Drobného 46, 602 00  Brno 69743258 251,05   KOMIS 20.03.2017 Tomášová 21.03.2017 Komis. zmluva

 

 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku