Pytačky na hornom rybníku

Pytačky na hornom rybníku

Publikované: 8. februára 2019

Samec chochlačky sivej (Aythya ferina) a dve samice kačice hvizdárky (Mareca penelope)

Kolekciu zvierat Zoologickej záhrady Košice obohatilo niekoľko nových druhov vodných vtákov. Návštevníci ich môžu vidieť na jazierku v centrálnej časti ZOO.

Hus vrchovská (Anser indicus) sa vyskytuje v strednej a južnej Ázii. Žije na horských lúkach v blízkosti vodných plôch. Areál jej výskytu zasahuje až do nadmorskej výšky 6 000 m. Patrí k migrujúcim druhom zvierat. Počas migrácie musí prekonať najvyššie pohorie sveta, Himaláje. Preto lieta až vo výške 9 000 m. n. m. Na takéto výšavy je výborne prispôsobená. Vedecké štúdie preukázali, že jej hemoglobín má v porovnaní s husami žijúcimi v nižších nadmorských výškach vyššiu schopnosť viazať kyslík. V takýchto polohách, kde je nižší obsah kyslíka, dýcha hus vrchovská hlbšie a efektívnejšie. Hus vrchovská je známa tiež pod názvom hus tibetská.

Chochlačka sivá (Aythya ferina) sa vyskytuje vo veľkej časti severnej pologule. Stretnúť ju môžeme v Európe, severnej Afrike, Ázii a Severnej Amerike. Obýva jazerá a pobrežné zálivy. Aj tento druh patrí k migrujúcim živočíchom. Európska populácia sa na zimu sťahuje do južnejších častí Európy. Chochlačka sivá žije tiež na Slovensku. Podľa posledných informácií tu hniezdi 500 – 1 000 párov, v zimných mesiacoch populácia narastá až na 15 tisíc jedincov. Napriek tomu, že sa nám tieto čísla môžu zdať vysoké, jej stavy v prírode klesajú. Preto je v Červenom zozname IUCN zaradená v kategórii zraniteľná (VU – vulnerable). Je niekoľko príčin úbytku chochlačky sivej. Patrí k nim lov, ničenie ich biotopu, vplyv poľnohospodárstva, ale aj invazívne druhy zvierat.

Posledným novým druhom v ZOO Košice je kačica hvizdárka (Mareca penelope). Vyskytuje sa v severných oblastiach Európy a Ázie. Zimné mesiace trávi v severnej Afrike a južnej Ázii. Jej biotop tvoria plytké močiare, jazerá a lagúny. S touto kačicou sa môžeme stretnúť aj na Slovensku. Kačica hvizdárka zatiaľ nepatrí k ohrozeným druhom, ale jej početnosť v prírode klesá. Je to zapríčinené napríklad rekreačnými aktivitami ľudí a ničením jej biotopu.

Samce chochlačky sivej a kačice hvizdárky sú v súčasnosti v svadobnom šate. Ich perie teraz hrá rôznymi farbami. Hlava je sfarbená do hrdzava, samec kačice hvizdárky má navyše od temena hlavy k zobáku žltú škvrnu. Nie sú ale jedinými obyvateľmi jazierka v centrálnej časti, ktorí nosia svadobný šat. Do slávnostného odevu sa teraz obliekli aj samce kačičky mandarínskej (Aix galericulata) a kačičky obojkovej (Aix sponsa). Vodná hladina tak v súčasnosti hrá pestrými farbami.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho s kamarátmi.

Skip to content