ZOO4NAT – Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre zachovanie pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch

Publikované: 2. februára 2022

Projekt prihraničnej slovensko-maďarskej spolupráce so ZOO Budapešť v rámci programu Interreg, celkový rozpočet 1,2 mil. eur, roky 2018 – 2019.

Hlavným výstupom projektu je Náučný chodník Lužný les s nadrozmernými 3D modelmi pôvodných plazov a obojživelníkov. Jeho súčasťou je prekážková lanová dráha pre deti. V rámci projektu ZOO vybudovala tiež celoročnú vonkajšiu expozíciu pre pôvodné druhy a plazov a obojživelníky. Treťou veľkou aktivitou boli voliéry pre rehabilitované druhy vtákov.

Skip to content