Diverzita rastlín obohatila Deň Zeme

Diverzita rastlín obohatila Deň Zeme

Publikované: 21. apríla 2023

flora titulka

Zoologická záhrada Košice nie je len turistickým cieľom, ale aj objektom vedecko-výskumnej činnosti. Nové  poznatky objavila trojročná práca tímu botanikov pod vedením botanika Prírodovedeckej fakulty Mateja Dudáša. Výskum zameraný na  flóru v areáli zoologickej záhrady priniesol veľmi prekvapivé a z hľadiska komplexného pohľadu na bióm  jej areálu, veľmi zaujímavé zistenia. Tím odborníkov identifikoval výskyt takmer 600 druhov rastlín. „V tomto počte sú zarátané všetky nižšie a cievnaté rastliny,“ hovorí Matej Dudáš. „Do výskumu sme šli s cieľom zamerať sa na tri skupiny rastlín, a to na machorasty, lišajníky a cievnaté rastliny. Výsledky nás milo prekvapili. V spektre našich nálezov sú aj rastliny, ktoré patria k ohrozeným. Môžem spomenúť napríklad kruštík drobnolistý. Ide o vzácnu orchideu, ktorej kvety voňajú po vanilke. Takýchto objavov by som mohol vymenovať omnoho viac,“ dodáva M. Dudáš. Výskumný tím zaznamenal 400 druhov vyšších rastlín, 129 druhov machorastov a 61 druhov lišajníkov. Botanici sa jednoznačne zhodli v tom, že areál zoologickej záhrady patrí z hľadiska rastlinstva k významným lokalitám. „Mimoriadne náš teší záujem širokej odbornej verejnosti o skúmanie rôznych aspektov života v areáli zoologickej záhrady. V minulosti sme získali prehľad o druhovej skladbe vtáctva a netopierov. Výskum z pohľadu flóry a jeho výsledky nás veľmi potešili. To, že sme významná lokalita nám spravilo o to väčšiu radosť, že sme sa o týchto nálezoch dozvedeli v predvečer sviatku Zeme. Zároveň je to pre nás zaväzujúce, aby sme tento prírodný klenot a jeho biodiverzitu, živočíšnu aj rastlinnú, zachovali pre budúce generácie,“ zdôraznil riaditeľ ZOO Košice Erich Kočner.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho s kamarátmi.

Skip to content