Pelikány opäť vonku

Oddnes môžu návštevníci obdivovať na rybníku pred vstupom do DinoParku kŕdeľ pelikánov.

Veľkú vodnú plochu si užívajú po prestávke strávenej na zimovisku.

Tejto akcii predchádzala veterinárna kontrola a zastrihnutie letiek na jednom z krídel, aby vtáky neuleteli. ZOO Košice chová dva druhy pelikánov, a to pelikána ružového (Pelecanus onocrotalus) a pelikána kučeravého (Pelecanus crispus). Obidva druhy obývajú európsky kontinent a Áziu, ale ružový žije aj v Afrike.

Keďže pelikán kučeravý patrí medzi ohrozené druhy , Európska únia vypracovala stratégiu na ijeho záchranu.