Medzinárodný deň gibonov

Už piaty rok majú gibony svoj sviatok. Pripadá na 24. október.

Predchádzal mu Rok gibonov, ktorým IUCN (Medzinárodný zväz ochrany prírody) chcela upozorniť na alarmujúci pokles stavu poklesu všetkých 20 – tich druhov gibonov.

Všetky obývajú tropické a subtropické pralesy juhovýchodnej Ázie. Pod úbytok gibonov sa podpísali najmä strata biotopu z dôvodu klčovania pralesov a ich nahradzovanie palmou olejnou, nelegálny obchod a tradičná čínska medicína.

Jedným z najohrozenejších primátov je gibon, ktorý má len latinské pomenovanie a môžeme mu priradiť druhové meno hainanský. Vyskytuje sa len na ostrove Hainan, ktorý patrí Číne. Len vďaka ochrancom ich počet stúpol na 33. V osemdesiatych rokoch ich bolo o štvrtinu menej.

Všeobecne nepriaznivý vývoj života gibonov sa odrazil vo viacerých projektoch na ich záchranu. Pre verejnosť je dostupná webová stránka, kde záujemcovia nájdu všetky informácie, ako môžu pomôcť záchrane týchto malých ľudoopov. Nejde pritom len o finančnú podporu.

Každý môže prispieť napríklad aj zmenou správania. Stačí si možno všimnúť zloženie potravinárskych či kozmetických výrobkov a nepodporiť tie s obsahom palmového oleja.

ZOO Košice sa spolu so skupinou zoologických záhrad podieľa na záchrane gibonov v národnom parku Kon Ka Kinh v centrálnom Vietname. Aj prostredníctvom tohto projektu naša ZOO plní jednu zo základných úloh moderných ZOO, a to ochranu prírody in situ, čiže v mieste prirodzeného výskytu. Gibony môžete stretnúť aj v našej ZOO. Bratia Bady a Baxi - gibony zlatolíce (Nomascus gabriellae) - sa tešia vašej priazni už dva roky.

Ich hlasitý spev sa rozlieha skoro ráno po celej ZOO.