Tučniakom sa u nás darí

V Zoologickej záhrade Košice potešili chovateľov 4 mláďatá tučniakov jednopásych, ktoré sa vyliahli v posledných dňoch.

Na svet ich priviedli štyri osvedčené páry, dva z nich tu odchovanej druhej generácie.

Košická ZOO chová tučniaky dvanásty rok a od roku 2010 sme odchovali 40 mláďat. Takmer polovica sa stala základom chovu tučniakov v iných zoologických záhradách. Pred tromi rokmi štyri jedince skončili v ZOO Krakow a ďalších jedenásť pred niekoľkými mesiacmi odcestovalo do Chorzowa pri Katoviciach. V súčasnosti tvorí košický kŕdeľ tučniakov 18 jedincov, medzi ktorými 7 je z vlaňajšieho chovu a tri tučniaky, ktoré prišli na osvieženie krvi v máji z francúzskej ZOO Beauval. Zoologická záhrada je jediná na Slovensku, ktorá chová tieto nelietavé vtáky pochádzajúce z Južnej Ameriky. Pozoruhodné sú svojím spôsobom plávania. Pod vodou mávajú krídlami, čo pripomína lietanie. Patria k zraniteľným druhom, vo svete sú zaradené do 3. stupňa ohrozenia. Ich počet neustále klesá najmä kvôli rybolovu a klimatickým zmenám, ale tiež kvôli masívnej ťažbe guana – trusu, ktoré sa používa ako hnojivo. Medzi návštevníkmi sa tešia mimoriadnej obľube.

V rámci Únie českých a slovenských zoologických záhrad patrí ZOO Košice k úspešným chovateľom. Od polovice roka 2018 koordinuje chov tučniakov jednopásych v ľudskej opatere v Európskej asociácii zoologických záhrad a akvárií, keď sa stal koordinátorom hlavný zoológ ZOO Košice Patrik Pastorek: „Základ záchranného programu vychádza z plemennej knihy, ktorá eviduje 2500 jedincov vo vyše 100 inštitúciách hlavne z Európy. Medzi členmi sú však aj inštitúcie z Ruska, Izraela, Singapuru a Spojené arabské emiráty. Veľmi dôležitá je aktualizácia plemennej knihy. Hlavným poslaním je koordinácia chovu tučniakov v zoologických záhradách a kvôli diverzite génov je to vytváranie odporúčaní na presuny.

Súčasťou tejto práce je aj poradenská činnosť pre nových chovateľov, aktualizácia plemennej knihy a podpora projektov in situ - projektov na záchranu tučniakov v mieste ich prirodzeného výskytu.“