Európska noc netopierov

Zoologická záhrada Košice sa aj v tomto roku zapojí do Európskej noci netopierov.

Piaty ročník obľúbeného podujatia sa uskutoční v piatok 30. augusta. Program pre verejnosť sme tradične pripravili v spolupráci so Spoločnosťou na ochranu netopierov na Slovensku. Účastníci sa aj v tomto roku môžu tešiť na monitoring nášho jediného lietajúceho cicavca. Akcia sa začne v klubovni Himaláje o 18.30 hodine prezentáciou, ktorú pripravil ornitológ a chiropterológ, odborný pracovník UVLaF, MVDr. Ľuboš Korytár, PhD. Noc netopierov bude pokračovať presunom do areálu, kde sa účastníci pomocou odchytových sietí a ultrazvukového detektora dozvedia, aké druhy netopierov žijú v areáli ZOO. Uvidia aj to, ako sa určuje pohlavie a kontroluje zdravotný stav.

Noc netopierov sa koná vždy posledný augustový víkend od roku 1997. Vyhlasuje ju sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov EUROBATS (dohovor podpísaný v roku 1994, sídlo v Bonne). Koná sa každoročne vo viac ako 30-tich štátoch s cieľom propagovať ochranu netopierov. Na Slovensku túto akciu zastrešuje Spoločnosť na ochranu netopierov so sídlom v Bardejove.