Vzácne zebry bezhrivé opäť v Košiciach

Včera do našej ZOO dorazil nový druh vzácneho kopytníka.

Je ním zebra bezhrivá (Equus quagga borensis), najohrozenejší poddruh zebry stepnej. Dvoch samcov sme získali zo Safari parku Dvůr Králové. Kvído a Polo majú vyše dvoch rokov. Napriek obavám a možným rizikám bol transport bezproblémový. ZOO Košice sa tak zapojila do česko-slovenského programu záchrany tohto kopytníka. Prvýkrát sme začali chovať tento druh pred 30-timi rokmi. Chov sme ukončili v roku v roku 2004. V prírode prežíva posledných maximálne 1 000 jedincov zebry bezhrivej. V Ugande jej populácia za posledných 10 rokov poklesla takmer o 70%. V Keni početný stav nie je známy a v Južnom Sudáne ju za posledné roky nik nezočil. Preto je pre záchranu zebry bezhrivej dôležitý chov v zoologických záhradách. Na celom svete v nich žije 41 jedincov, z toho 22 v Českej republike. Únia českých a slovenských zoologických záhrad (UCSZOO) sa ako prvá organizácia rozhodla podniknúť kroky pre záchranu zebry bezhrivej. Členovia pracovnej skupiny pre záchranu zebry bezhrivej v súčasnosti mapujú v Ugande stav jej populácie.

Zebra bezhrivá obýva savany a krovinaté oblasti severu východnej Afriky. Pomenovanie získala vďaka redukovanej hrive, ktorú vo veku 2 – 3 rokov takmer stráca. Samce ju môžu stratiť úplne. Žije v rodinných skupinách, ktoré majú 6 – 20 jedincov. Stádo, ktoré uzatvára dospelý samec, vedie dominantná kobyla. Vedci zistili, že je to jediný poddruh zebry stepnej, u ktorého sa nevyskytuje infanticída – zabíjanie mláďat inými samcami. Zebra bezhrivá sa v prírode združuje s ďalšími druhmi kopytníkov, ako sú napríklad pakone.