Panda červená

Panda červená

Stupeň ohrozenia: EN – ohrozený Biotop: opadavé a ihličnaté lesy Počet mláďat: 1 – 4 Dĺžka gravidity: cca 134 dní Spôsob života: okrem obdobia rozmnožovania žije samotársky, aktívna je ráno, večer a počas noci Zaujímavosť: Panda červená má rovnako ako panda veľká na predných končatinách zvláštny “palec” – výrastok zápästnej kosti. Slúži jej na pritiahnutie konárov. Chvost […]

Oryx šabľorohý

Stupeň ohrozenia: EW – v prírode vyhubený Biotop: púšť, savana Počet mláďat: 1 Dĺžka gravidity: 240 – 270 dní Spôsob života: žije v skupinách 2 – 40 jedincov, vedú ich dominantné samce Zaujímavosť: Jeho vyhubenie v prírode spôsobili hlavne domorodí obyvatelia, ktorí ho lovili pre mäso. Úplne nevyhynul len vďaka zoologickým záhradám. Je to jediný […]

Gibon zlatolíci

Stupeň ohrozenia: EN – ohrozený Biotop: stále zelené pralesy až do nadmorskej výšky 1 650 m Počet mláďat: 1 Dĺžka gravidity: 7 mesiacov Spôsob života: monogamný druh, rodina pozostáva z páru a maximálne 4 mláďat závislých na rodičoch Zaujímavosť: Nápadne dlhé predné končatiny slúžia gibonom k pohybu na stromoch. Tento spôsob pohybu sa nazýva brachiácia. Gibony sú menšími […]

Byvolec bieločelý

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: otvorené trávnaté plochy do nadmorskej výšky 2 000 m Počet mláďat: 1 Dĺžka gravidity: 240 dní Spôsob života: vytvára stáda 8 – 15 jedincov, v období migrácie je možné vidieť stáda s tisíckami jedincov, ktoré putujú až 1 000 km Zaujímavosť: Samce si v období ruje bránia teritórium rituálnymi súbojmi – najskôr podupávajú […]

Byvol vodný

Stupeň ohrozenia: domestikovaná forma Biotop: močiarnaté oblasti, brehy riek Počet mláďat: 1, výnimočne 2 Dĺžka gravidity: 310 – 330 dní Spôsob života: divá forma byvola vytvára stáda, ktoré vedú dominantné samce Zaujímavosť: Byvol vodný je domestikovanou formou byvola arni. V Ázii ho ľudia využívajú najmä ako ťažné zviera pri orbe a do záprahov, ale tiež člnov. V Indii a Egypte […]

Antilopa losia

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: krovinaté a otvorené savany do nadmorskej výšky 4 500 m, riedke lesy, polopúšte Počet mláďat: 1 Dĺžka gravidity: 250 – 277 dní Spôsob života: žije v početných stádach, často sa združuje so zebrami a inými druhmi antilóp Zaujímavosť: Antilopa losia je druhou najväčšou antilopou na svete. Samce sú oveľa väčšie ako samice. Pri hľadaní […]

Aguti zlatý

Stupeň ohrozenia: LC – málo ohrozený Biotop: tropické dažďové lesy Počet mláďat: 2 – 4 Dĺžka gravidity: 104 – 120 dní Spôsob života: žije v pároch alebo malých rodinných skupinách, aktívny je cez deň Zaujímavosť: V prírode je aguti prenasledovaný pre svoje chutné mäso. Tak ako iní zástupcovia aguti i tento si robí zásoby semien. […]

Skip to content