Vtáčí deň v ZOO

Vtáčí deň v ZOO

Publikované: 9. apríla 2019

bird1

Svetový deň vtáctva sme si pripomenuli so študentmi Strednej odbornej školy veterinárnej v Košiciach – Barci. Predpoludnie venované vtákom viedol člen Slovenskej ornitologickej spoločnosti a vysokoškolský pedagóg MVDr. Ľuboš Korytár, PhD. z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie. Na dvoch miestach v areáli ZOO inštaloval odchytové siete. Na piatich druhoch spevavcov predviedol študentom ako identifikovať vek, pohlavie, tiež merania krídel, či zobákov. Študenti mohli vidieť aj odber krvi pre vedecké účely. Ako je známe, košická ZOO sa nachádza na okraji chráneného vtáčieho územia Volovských vrchov. Vedecká ornitologická spoločnosť zaradila toto územie medzi chránené kvôli výskytu viacerých druhov vtákov. Sú to napríklad orol kráľovský( Aquila heliaca), sova dlhochvostá (Strix uralensis), či muchárik bielokrký (Ficedula albicollis). V prednáške sa Ľ. Korytár zameral na výskyt raritných druhov vtákov na východnom Slovensku. Z prezentácie sa mohli študenti dozvedieť aj o migračných koridoroch a rekordmanoch. Medzi nich zaradil napr. aj hus vrchovskú (Anser indicus), ktorá pri migrácii lieta vo výške až 9 tisíc metrov, pretože musí preletieť Himaláje. Túto rekordmanku môžete obdivovať aj na malom rybníku v našej ZOO.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho s kamarátmi.

Skip to content