Informácia 

 Ľutujeme, ale všetky termíny sú plne obsadené. V prípade zmeny Vás budeme informovať na našich webových stránkach.

 

Prímestský tábor v zoo 2021

Aj počas letných prázdnin 2021 organizuje ZOO Košice prímestský tábor zameraný na svet zvierat a ochranu prírody. Je určený pre deti vo veku 6 – 15 rokov.

Kedy a s kým?

Od 6. júla 2021 každý týždeň vždy od pondelka do piatku. Nástup je vždy v pondelok ráno o 7.30 hod. na parkovisku pred Jumbo centrom. Tam prevezmú vaše deti skúsení animátori. Program v ZOO sa začína o 8.00 hod., trvá do 16.00 hod. To znamená, že o 16.30 hod. naši animátori dopravia vaše dieťa opäť na parkovisko pred Jumbo centrum.

Za koľko a ako na to?

Cena za 5-dňový turnus predstavuje 70 eur. Prvý skrátený turnus kvôli štátnemu sviatku má 4 dni a cena je 56 eur. Zahŕňa dopravu tam aj späť, ceny do súťaží, stravovanie – desiatu, obed, olovrant aj pitný režim. Ak ste sa rozhodli prihlásiť svoje dieťa, tu sú ďalšie podmienky. Prihlášku, riadne vyplňte a uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa. Budeme akceptovať len tie prihlášky a platby, ktoré zaregistrujeme do 10 pracovných dní po odoslaní prihlášky.

Iné

Zoologická záhrada ako organizátor si vyhradzuje právo tábor neuskutočniť za predpokladu, že sa na turnus prihlási menej ako 15 detí. O tom budete informovaní najneskôr do utorka, t.j. 3 pracovné dni pred začiatkom tábora. V prípade, že nebudete akceptovať žiaden iný z ponúkaných termínov, peniaze vám zašleme späť na váš účet. Čo v prípade, ak ste tábor vyplatili a dieťa nenastúpi? Keď dieťa nemôže nastúpiť do tábora a oznámite to najneskôr do stredy, t.j. 2 pracovné dni pred začiatkom tábora, budeme si účtovať storno poplatok, 10 percent z ceny tábora. Po tomto termíne, keď dieťa odhlásite v piatok, resp. v deň nástupu, bude storno poplatok 20 percent z ceny tábora. Ak dieťa prestane navštevovať tábor v priebehu turnusu, platbu za tieto dni nebudeme vracať, s výnimkou zdravotných alebo iných vážnych dôvodov. Nevyžadujeme  kópiu zdravotného preukazu, ani žiadne lekárske potvrdenie.

 V poznámke uveďte, ak je dieťa alergické.

Termíny

  1. Turnus   6. 7. –   9. 7.
  2. Turnus  12.7. – 16. 7.
  3. Turnus  19. 7. – 23. 7.
  4. Turnus  26. 7. – 30. 7.
  5. Turnus  2. 8. – 6. 8.
  6. Turnus  9. 8. – 13. 8.
  7. Turnus  16. 8. – 20. 8.