Prímestský tábor v zoo 2020

Aj počas letných prázdnin 2020 organizuje ZOO Košice prímestský tábor zameraný na svet zvierat a ochranu prírody. Je určený pre deti vo veku 6 – 15 rokov.

Kedy a s kým?

Od 6. júla 2020 každý týždeň vždy od pondelka do piatku. Nástup je vždy v pondelok ráno o 7.30 hod. na parkovisku pred Jumbo centrom. Tam prevezmú vaše deti skúsení animátori. Program v ZOO sa začína o 8.00 hod., trvá do 16.00 hod. To znamená, že o 16.30 hod. naši animátori dopravia vaše dieťa opäť na parkovisko pred Jumbo centrum.

Za koľko a ako na to?

Cena za 5-dňový turnus predstavuje 70 eur. Zahŕňa dopravu tam aj späť, ceny do súťaží, stravovanie – desiatu, obed, olovrant aj pitný režim. Ak ste sa rozhodli prihlásiť svoje dieťa, tu sú ďalšie podmienky. Prihlášku, ktorú tiež nájdete tu, riadne vyplňte a uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa. Budeme akceptovať len tie prihlášky a platby, ktoré zaregistrujeme do 10 pracovných dní po odoslaní prihlášky.

Iné

Zoologická záhrada ako organizátor si vyhradzuje právo tábor neuskutočniť za predpokladu, že sa na turnus prihlási menej ako 15 detí. O tom budete informovaní najneskôr do utorka, t.j. 3 pracovné dni pred začiatkom tábora. V prípade, že nebudete akceptovať žiaden iný z ponúkaných termínov, peniaze vám zašleme späť na váš účet. Čo v prípade, ak ste tábor vyplatili a dieťa nenastúpi? Keď dieťa nemôže nastúpiť do tábora a oznámite to najneskôr do stredy, t.j. 2 pracovné dni pred začiatkom tábora, budeme si účtovať storno poplatok, t.j. 10 percent z ceny tábora. Po tomto termíne, keď dieťa odhlásite v piatok, resp. v deň nástupu, bude storno poplatok 20 percent z ceny tábora. Ak dieťa prestane navštevovať tábor v priebehu turnusu, platbu za tieto dni nebudeme vracať, s výnimkou zdravotných alebo iných vážnych dôvodov.

 V poznámke uveďte, ak je dieťa alergické.

Termíny

6. júl – 10. júl

13. júl – 17. júl

20. júl – 24. júl

27. júl – 31. júl

3. august – 7. august

10. august – 14. august

17. august – 21. august