Prezentácia otváracej konferencie a publicita v médiách