Hlavná sezóna

Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September 9:00 - 19:00 

Medzisezóna

Marec, Október 9:00 - 17:00 

Mimosezóna

Január, Február, November, December 9:00 - 16:00