Poďakovanie

Pri chove zvierat nám takto ročne pomáha vyše 100 ľudí.

Pomáhajú nám aj tí, ktorí zoo venujú ovocie, zeleninu, suchý chlieb, seno, slamu, stavebný materiál, ale i finančné dary na údržbu terajších a výstavbu nových chovných zariadení.

Aj vďaka vám, milí naši priaznivci, môže byť ZOO Košice nielen rozlohou najväčšia, ale postupne aj najkrajšia v strednej Európe.

Ďakujeme Vám.

Adopcia zvierat - rok 2019

 

Por.č. Meno adoptívneho rodiča Adoptované zviera Hodnota adopcie odo dňa
1. Rodina Blichová, Košice Pony shetlandský 135 € 01/03/2019
2. Rodina Prokšanová, Praha Koza walliská 35 € 01/17/2019
3. Rodina Lukáčová, Prešov Agama bradatá 20 € 01/28/2019
4. Elena Tomečeková a Jaroslav Bulava, Poprad Perutín ohnivý 15 € 01/31/2019
5. Marianka Viktória Jeníková, Košice Kačička mandarínska 20 € 02/19/2019
6. Mária Semaníková, Bratislava Páv korunkatý 30 € 02/19/2019
7. Tomáš Seman, Košice Bažant zlatý 30 € 02/01/2019
8. ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice Surikata vlnkavá 150 € 03/01/2019
9. Poslanci a starosta mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce Lama alpaka 140 € 03/02/2019
10. Miško Klika, Košice Páv korunkatý 30 € 03/03/2019
11. Súkromná materská škola M. Montessori, Mánesova 23, Košice Kačička mandarínska 20 € 03/06/2019
12. Žiaci 1. stupňa ZŠ Ľubotice Gekón obrovský 20 € 03/14/2019
13. Žiaci 2. stupňa ZŠ Ľubotice Bažant Hamiltonov 30 € 03/14/2019
14. Ninka Gondová, Košice pavúk vtáčkar 10 € 03/21/2019
15. Rozprávková noc s Andersenom 2019 Pichľavec zdobený 21 € 04/01/2019
16. bart.sk Kapybara močiarna 125 € 04/02/2019
17. Mirko a Darinka Kolesárovci Korytnačka mississippská (mapová) 20 € 04/02/2019
18. Mirko a Darinka Kolesárovci Daman skalný 50 € 04/02/2019
19. Šalgiv Jerdna a Jednoducho Kvaga Krkavec čierny 110 € 04/03/2019
20. Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta mestskej časti - Sídlisko Ťahanovce a poslanec MZ a KSK a JUDr. Beáta Zemková, prednostka MÚ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce Páv korunkatý 30 € 04/04/2019
21. Magneti Marelli Malpa hnedá 160 € 05/05/2019
22. AT&T Global Network, Košice Somár domáci 666 € 05/10/2019
23. Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach Orliak bielokrídly 300 € 05/14/2019
24. Súkromná základná škola Didacticus, Košice plameniak ružový 100 € 05/29/2019
25. Laurinka Kučerová, Byster korytnačka mississippská 20 € 05/30/2019
26. Viliam Ferko, Nižná Kamenica Muflón lesný 40 €

06/01/2019

27. Indiánská noc v ZOO Gekón obrovský 20 €

06/01/2019

28. Spojená škola Vojenská 13, Košice Klaun očkatý 10 €

06/03/2019

29. Spojená škola Vojenská 13, Košice Kengura červenokrká 70 €

06/03/2019

30. Spojená škola Vojenská 13, Košice Klipka hrotistá 10 €

06/03/2019

31. Spojená škola Vojenská 13, Košice Kačica domáca ruánska 10 €

06/03/2019