Poďakovanie

Pri chove zvierat nám takto ročne pomáha vyše 100 ľudí.

Pomáhajú nám aj tí, ktorí zoo venujú ovocie, zeleninu, suchý chlieb, seno, slamu, stavebný materiál, ale i finančné dary na údržbu terajších a výstavbu nových chovných zariadení.

Aj vďaka vám, milí naši priaznivci, môže byť ZOO Košice nielen rozlohou najväčšia, ale postupne aj najkrajšia v strednej Európe.

Ďakujeme Vám.

Adopcia zvierat - rok 2020

 Zoznam adoptívnych rodičov:

Por.č. Meno adoptívneho rodiča Adoptované zviera Hodnota adopcie odo dňa
1. Atrium – architektonické štúdio, Košice páv korunkatý 30 € 01/03/2020
2. Atrium – architektonické štúdio, Košice kengura červenokrká 70 € 01/03/2020
3. Iveta Lukáčová, Nižná Myšľa páv korunkatý 30 € 01/09/2020
4. Rodina Blichová, Košice labuť veľká 100 € 01/13/2020
5. Rodina Prokšanová, Praha ovca cápová 35 € 01/17/2020
6. SWEP Slovakia s. r. o., Kechnec rys ostrovid 500 € 01/17/2020
7. Elena Tomečeková a Jaroslav Bulava, Poprad  rosnička včelia 10 € 01/31/2020
8. Rodina Liptákova, Košice  výr skalný 80 € 02/13/2020
9. Viktória Pappová, Košice  plameniak ružový 100 € 04/27/2020
10. Laura Lukoviny, Košice, páv korunkatý 30 € 05/01/2020
11. Laura Lukoviny, Košice, ovca cápová 35 € 05/01/2020
12. Henrieta Zelencová, Košice koza kamerunská 35 € 05/04/2020
13. 1.prípravka Marianny Douděrovej, Prešov klaun očkatý 10 € 05/06/2020
14. Daniela Compelová, Košice koza kamerunská 35 € 05/06/2020
15. Daniela Compelová, Košice kačička obojková 20 € 05/06/2020
16. Miško Klika, Košice užovka amurská 20 € 05/07/2020
17. Miško Klika, Košice agama bradatá 20 € 05/07/2020
18. Rodina Hlinková, Košice monal lesklý 40 € 05/07/2020
19. Eliška a Rebeka Carachová, Košice koza kamerunská 35 € 05/11/2020
20. Nikoleta Gregová, Prakovce labuť čierna 100 € 05/11/2020
21. Viera Farbiaková, Žilina kosmáč bieločelý 90 € 05/11/2020
22. Kristína Vlčková, Bratislava agama trpasličia 30 € 05/12/2020
23. Michal Kopas, Žilina muflón lesný 40 € 05/25/2020
24. Ľuba Blaškovičová, Košice sova laponská 100 € 05/25/2020
25. Nina Záborská, Martin páv korunkatý 30 € 05/26/2020
26. Timon Dobias, Košice panda červená 500 € 06/5/2020
27. Timon Dobias, Košice rys ostrovid karpatský 500 € 06/05/2020
28. ZŠ Hroncova - Chobotničky, Košice krokodíl čelnatý 200 € 06/13/2020
29. Súkromná základná škola DIDACTICUS surikata vlnkavá 150 € 06/22/2020
30. Súkromná základná škola DIDACTICUS korytnačka žltočierna 60 € 06/22/2020
31. Súkromná základná škola DIDACTICUS klaun očkatý 10 € 06/22/2020
32. LVL Armory, Rozhanovce sova laponská-pár 200 € 06/26/2020
33. LVL Armory, Rozhanovce belaňa tundrová-pár 200 € 06/26/2020
34. Cyril Betuš, Emka a Adriánko, Košice užovka amurská 20 € 07/01/2020
35. Mgr. Ing. Miloš Ihnát, Starosta mestskej časti - Sídlisko Ťahanovce a JUDr. Beáta Zemková, prednostka MÚ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce páv korunkatý 30 € 07/04/2020
36. Mestská časť  Košice - sídlisko Ťahanovce (poslanci, starosta, prednostka) lama alpaka 140 € 07/04/2020
37. Denný tábor ZŠ Polianska, Košice korytnačka mapová 20 € 07/08/2020
38. Rodina Sedláková, Košice korytnačka písmenková 15 €

07/17/2020

39. Rodina Sedláková, Košice agama trpasličia 15 € 07/17/2022
40. Marek Roštár, Baška kamzík vrchovský 100 € 08/12/2020
41. Miška Batromijová a Sofia Černáková, Košice gekón obrovský 20 € 08/17/2020
42. Sofia Černáková a Miška Batromijová, Košice koza kamerunská 35 € 08/17/2020
43. Rodina Kostušová, Košice koza kamerunská 35 € 08/17/2020
44. Martin DŽbor, Budimír korytnačka zelenkastá 35 € 08/18/2020
45. Psychosociálne centrum Košice tučniak jednopásy 300 € 09/01/2020
46. Magneti Marelli, Košice malpa hnedá 160 € 09/06/2020
47. Stada Pharma Slovakia s.r.o., Bratislava kosmáč bieločelý 90 € 09/12/2020
48. Stada Pharma Slovakia s.r.o., Bratislava lemur Kata 190 € 09/12/2020
49. Raiffeisen banka, Bratislava lama krotká 200 € 09/12/2020

Adopcia zvierat - rok 2019

 Zoznam adoptívnych rodičov:

Por.č. Meno adoptívneho rodiča Adoptované zviera Hodnota adopcie odo dňa
1. Rodina Blichová, Košice Pony shetlandský 135 € 01/03/2019
2. Rodina Prokšanová, Praha Koza walliská 35 € 01/17/2019
3. Rodina Lukáčová, Prešov Agama bradatá 20 € 01/28/2019
4. Elena Tomečeková a Jaroslav Bulava, Poprad Perutín ohnivý 15 € 01/31/2019
5. Marianka Viktória Jeníková, Košice Kačička mandarínska 20 € 02/19/2019
6. Mária Semaníková, Bratislava Páv korunkatý 30 € 02/19/2019
7. Tomáš Seman, Košice Bažant zlatý 30 € 02/01/2019
8. ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice Surikata vlnkavá 150 € 03/01/2019
9. Poslanci a starosta mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce Lama alpaka 140 € 03/02/2019
10. Miško Klika, Košice Páv korunkatý 30 € 03/03/2019
11. Súkromná materská škola M. Montessori, Mánesova 23, Košice Kačička mandarínska 20 € 03/06/2019
12. Žiaci 1. stupňa ZŠ Ľubotice Gekón obrovský 20 € 03/14/2019
13. Žiaci 2. stupňa ZŠ Ľubotice Bažant Hamiltonov 30 € 03/14/2019
14. Ninka Gondová, Košice pavúk vtáčkar 10 € 03/21/2019
15. Rozprávková noc s Andersenom 2019 Pichľavec zdobený 21 € 04/01/2019
16. bart.sk Kapybara močiarna 125 € 04/02/2019
17. Mirko a Darinka Kolesárovci Korytnačka mississippská (mapová) 20 € 04/02/2019
18. Mirko a Darinka Kolesárovci Daman skalný 50 € 04/02/2019
19. Šalgiv Jerdna a Jednoducho Kvaga Krkavec čierny 110 € 04/03/2019
20. Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta mestskej časti - Sídlisko Ťahanovce a poslanec MZ a KSK a JUDr. Beáta Zemková, prednostka MÚ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce Páv korunkatý 30 € 04/04/2019
21. Magneti Marelli Malpa hnedá 160 € 05/05/2019
22. AT&T Global Network, Košice Somár domáci 666 € 05/10/2019
23. Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach Orliak bielokrídly 300 € 05/14/2019
24. Stredná škola športová, Košice Kosmáč bieločelý 90 € 05/23/2019
25. LVL Armory, Rozhanovce Sova laponská 200 € 05/28/2019
26. LVL Armory, Rozhanovce Belaňa tundrová 200 € 05/28/2019
27. Súkromná základná škola Didacticus, Košice Plameniak ružový 100 € 05/29/2019
28. Laurinka Kučerová, Byster Korytnačka mississippská 20 € 05/30/2019
29. Viliam Ferko, Nižná Kamenica Muflón lesný 40 €

06/01/2019

30. Indiánská noc v ZOO Gekón obrovský 20 €

06/01/2019

31. Spojená škola Vojenská 13, Košice Klaun očkatý 10 €

06/03/2019

32. Spojená škola Vojenská 13, Košice Kengura červenokrká 70 €

06/03/2019

33. Spojená škola Vojenská 13, Košice Klipka hrotistá 10 €

06/03/2019

34. Spojená škola Vojenská 13, Košice Kačica domáca ruánska 10 €

06/03/2019

35. Noc v ZOO s Knižnicou Majna Rothschildova 20 € 06/07/2019
36. Chobotničky zo ZŠ Hroncova 23, Košice Lemur kata 190 € 06/22/2019
37. Žiaci 4.B a 6. ročníka, ZŠ Abovská, Košice Kengura červenokrká 70 € 06/19/2019
38. 2.A Súkromná ZŠ Didacticus Kengura červenokrká 70 € 06/25/2019
39. Joachim Dušan Fraňo Korytnačka močiarna 35 € 06/25/2019
40. ZŠ Hroncova 23, Košice Lemur kata 190 € 06/27/2019
41. ZŠ Valaliky Krokodíl čelnatý 100 € 07/01/2019
42. ZŠ Valaliky Malpa hnedá 160 € 07/01/2019
43. žiaci 2.A ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach Páv korunkatý 30 € 07/02/2019
44. Ján Martin Pisko, Košice Klaun očkatý 10 € 07/02/2019
45. žiaci 2.B ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach Klipka hrotistá 10 € 07/02/2019
46. žiaci 3.B ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach Listárka červenooká 10 € 07/02/2019
47. žiaci 5.A ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach Páv korunkatý 30 € 07/02/2019
48. žiaci 7.A ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach Koza kamerunská 35 € 07/02/2019
49. žiaci ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach Bažant sedlatý 30 € 07/02/2019
50. Katarína Sedláková, Košice Gekončík nočný 15 € 07/08/2019
51. Christof Van Hoorebeke, Svidník Bažant Hamiltonov 30 € 07/11/2019
52. Marek Roštár, Baška Kamzík vrchovský 100 € 07/26/2019
53. Manželia Simi Dančová a Michal Dančo, Košické Olšany Chavkoš nočný 50 € 07/30/2019
54. Zuzana Tomaškovičová, Košice Kengura červenokrká 70 € 08/01/2019
55. Manželia Simi Dančová a Michal Dančo, Košické Olšany Gekončík nočný 15 €

08/13/2019

56. Jana Žolková, Gemerská Poloma Plameniak ružový 30 € 09/07/2019
57. Mária a Juraj Lučanskí, Košice Pižmovka domáca 30 € 09/16/2019
58. Daša Lehotská s rodinou, Košice Kengura červenokrká 70 € 09/16/2019
59. Jana Vargová, Prešov  Páv korunkatý 30 € 09/17/2019
60. Sovíčatá 2.A a 2.B ZŠ Kežmarská 28, Košice Belaňa tundrová 80 € 09/24/2019
61. Natálka Krejčí, Košice Koza bezoárová krétska 65 € 10/07/2019
62. David Krejčí, Košice Korytnačka písmenková 15 € 10/07/2019
63. Noc s Harry Potterom v ZOO Košice Pichľavec skalný 20 € 10/07/2019
64. Michael Landau, Malá Ida Koza kamerunská 35 € 10/17/2019
65. Dominika Lukáčová, Košice Sova okuliarnatá 70 € 10/25/2019
66. Vikinka, Mášenka a Števko Pirčovci, Jurko a Andrejko Horňákovci, Košice Surikata vlnkavá 300 € 10/30/2019
67. Halloweenská noc s Knižnicou pre mládež mesta Košice Belaňa tundrová 50 € 10/30/2019
68. Marek Berezňanin, Košice Agama trpasličia 15 € 11/05/2019
69. ZŠ Bidovce Muflón lesný 40 € 11/16/2019
70. ZŠ Bidovce Klipka hrotistá 10 € 11/16/2019
71. ZŠ Bidovce Agama kočinčínska 20 € 11/16/2019
72. ZŠ Bidovce Užovka červená 20 € 11/16/2019
73. ZŠ Krosnianska 2, Košice Lemur kata 190 € 11/21/2019
74. Stanislav a Kveta Makulovci, Košice Koza kamerunská 40 € 12/11/2019
75. Ivana Koščáková, Humenné Muflón lesný 40 € 12/12/2019
76. Saška Gaľašová, Košice Kačička mandarínska 20 € 12/19/2019
77. Ing. Vladimír Turlík, Košice Lev púšťový 1400 € 12/20/2019


Prehľad zvierat ponúkaných od januára 2019 k sponzorovaniu - Adopcii, partnerstvu pri chove - Zvieratá k adopcii na rok 2020.pdf