Partner pri chove

Obdobou adopcie zvierat je „Partnerstvo pri chove“. Ak sa Vám zdajú čiastky uvedené v adopčnej listine vysoké a predsa máte záujem podporiť Vaše obľúbené zvieratko, zvolíte si sami výšku príspevku a tak sa stanete „Partnerom pri chove“.

Vaše rozhodnutie nám podobne ako pri adopcii oznámite, a potom rovnako obdržíte osvedčenie a voľnú vstupenku primeranej hodnoty.

Vaše meno tiež zverejníme na internetovej stránke, aj na výbehu vybraného zvieratka.

Partnerstvo pri chove trvá primerane dlho Vášmu príspevku (nie ako pri adopcii jeden rok).