Po 20-tich rokoch sa do košickej ZOO vrátili supy

Nepríbuzný pár pricestoval z DierenParku Amersfoort v Holandsku.

Ide supa bielohlavého. Samica má 2,5 roka a samec je o rok starší. Sup sa živí výlučne zdochlinami, ktoré zavetrí až z diaľky 1 km. Prirodzene sa vyskytuje v južnej Európe, v strednej Ázii, Arábii i Afrike. Pri lietaní resp. plachtení využívajú teplé vzdušné prúdy, ktoré ich privedú aj do iných oblastí.

Supy bielohlavé boli napríklad jedenásťkrát pozorované aj na území Slovenska, a to v rokoch 1980 – 1999. Rozpätie ich krídel dosahuje až 275 cm. Sup bielohlavý patrí k ohrozeným druhom. Jeho populácia klesá kvôli odstrelom, otravám a pretrvávajúcim zmenám charakteru krajiny.

Kým supa bielohlavého, ktorého chov sme ukončili v roku 1999, si Košičania pamätajú ako obyvateľa najväčšej voliéry na Slovensku, tentokrát môžu návštevníci pozorovať pár, a to voliére pri DinoParku.