Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“
Číslo objednávky Dodávateľ Celková hodnota obj. Predmet objednávky Dátum vystavenia Zodpovedná osoba   
Názov Sídlo IČO        za vystavenie objednávky  
1/2018 BAT Andrle s.r.o. Černožice, Sehnoutkova 13,503,04 ČR 27 510 727   krmivo 03.01.2018 Farbiaková Viera  
2/2018 PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske námestie 11,965 01 Žiar nad Hronom 31 570 895   krmivo 03.01.2018 Farbiaková Viera  
3/2018 MIKROP Slovensko s.r.o. Priemyselná 5 Trnava,91701 31 717 063   krmivo 03.01.2018 Farbiaková Viera  
4/2018 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68,040 01 Košice 31 268 650 26,00 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 03.01.2018 Mgr. Tomková Ingrid  
5/2018 Štátny veterinárny a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 00 597 538   celoročné vyšetrenie zvierat 04.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
6/2018 Štátny veterinárny a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 00 597 546   celoročné vyšetrenie zvierat 04.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
7/2018 Adsulting s.r.o. Rázusová 49,040 01 Košice 36 603 694 805,00 grafické spracovanie a branding nového loga 05.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
8/2018 Kosit a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36 205 214   vývoz veľkokapacitného kontajnera 08.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
9/2018 V. Trhoň s.r.o. U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad ˇKněžnou 274 996 626 592,00 krmivo 08.01.2018 Farbiaková Viera  
10/2018 Ing. Lukáč Peter Jarná 19,040 01 Košice 46 309 616 do 1 200,00 vypracovanie projektovej dokumentácie na studňu 10.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
11/2018 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13,50 304 Černožice ČR 27 510 727   krmivo 10.01.2018 Farbiaková Viera  
12/2018 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 1637,Žilina 36 750 204 280,00 odvoz vžp 10.01.2018 Farbiaková Viera  
13/2018 Zrubové stavby s.r.o. Rampová 1,040 01 Košice 46 798 374 33 000,00 rekonštrukcia objektu odchovňa mláďat 10.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
14/2018 Pharmacopola s.r.o. Svätoknížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom     premiumum prestige Budgis 12.01.2018 Farbiaková Viera  
                 
16/2018 K13 Kukučinová 2, 040 01 Košice 42 323 975 4 700,00 priestor,catering a kulturny program na prezentáciu loga ZOO Košice 15.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
17/2018 HOMOLA s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice 31 325 921   revízia hydraulického dvojstĺpového zdviháka 15.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
18/2018 CS Technika s.r.o. Zborovská 1759,544 01 Dvur Králové nad Labem   38,00 náhradná nádoba pod šrotovník 16.01.2018 Farbiaková Viera  
19/2018 GALE s.r.o.,Marián Červeník Staškov 642, 023 53 Staškov   88,00 batéria +držiak 17.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
20/2018 Grajzeľ Ján Čordáková 32, 040 23 Košice 45 655 634 148,00 zápisníky s logom ZOO Košice 17.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
21/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917   pracovný obed 18.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
22/2018 LVC s.r.o. Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46 979 689 160,00 tlač letákov 18.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
23/2018 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 4 35 700 629   určenie pohlavie DNA technikou 18.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
24/2018 Grajzeľ Ján Čordáková 32, 040 23 Košice 45 655 634 177,00 menovky 18.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
25/2018 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 4 35 700 629   určenie pohlavie DNA technikou 23.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
26/2018 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 18,60 pletivo 23.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
27/2018 Hořejší Pavel-autodoprava Rooseveltova 1006/1, 250 88 Čelárovce ČR 45 879 427 580,00 transport zvierat z Holandska do ČR 26.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
28/2018                

 

 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku