Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

 

ROK 2017                                     
Názov zmluvy Zmluvný partner  Dátum zverejnenia zmluvy  
Kúpna zmluva TEPELNÉ HOSPOADÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným,KošiceFIRMA 10.01.2017
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2017/01/01 Kalafut Milan 27.1.2017
Zmluva č.669/2017/PP KOSIT a.s. 31.01.2017  
ZMLUVA č.1024/2017/SO KOSIT a.s. 31.01.2017
Zmluva o prenájme so servisnými službami RICOH Slovakia s.r.o. 07.02.2017
Zmluva o prenájme so servisnými službami RICOH Slovakia s.r.o. 07.02.2017
Dodatok č.1 Bytový podnik mesta Košice,s.r.o. 14.02.2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve RICOH Slovakia s.r.o. 20.02.2017
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve RICOH Slovakia s.r.o. 20.02.2017
RÁMCOVÁ DOHODA Ryba Košice 21.02.2017
ZMLUVA č.443/2017/NO KOSIT a.s. 21.02.2017
Darovacia zmluva Moscow Zoo 22.02.2017
Poistná zmluva č.080826595 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.02.2017
PODNÁJOMNÁ ZMLUVA č.001/BP/2017 Farbiaková Viera 26.02.2017
Dodatok č.5 k zmluve č.2013002729 o zverení majetku do správy zo dňa 9.12.2013 Mesto Košice 27.02.2017
RÁMCOVÁ DOHODA TRHOŇ s.r.o. 28.02.2017
Dodatok č.1 k rámcovej dohode číslo 16/2016 JA&NE FRUIT s.r.o. 01.03.2017
Darovacia zmluva Zoo de La Chaux-de-Fonds 04.03.2017
Dodatok č.2 Soňa Korčeková-ASO VENDING 08.03.2017
ZMLUVA č.90/2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 09.03.2017
DODATOK č.17 MESTO KOŠICE 15.03.2017
ZMLUVA č.ZOO KE/15/03/2017 ZOO Wroclaw,Sp.z o.o. 16.03.2017
KÚPNA ZMLUVAč.ZOOKE-2017/03/02 Kishinev Zoopark 16.03.2017
ZMLUVA č.1/2017 o nájme nebytových priestorov AZIN s.r.o. 24.03.2017
ZMLUVA č.2/2017 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 24.03.2017
DOHODA O UKONĆENÍ DEPONÁCIE ZVIERAŤA ZOO park Vyškov 27.03.2017
ZMLUVA č.4/2017 o nájme nebytových priestorov Terézia Roštárová,Pavol Roštár-právny nástupca 30.03.2017
ZMLUVA č.3/2017 o nájme nebytových priestorov Balčíková Andrea 30.03.2017
Dodatok č.9 k zmluve č.1345/2008 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 22.12.2008 Mesto Košice 30.03.2017
PODNÁJOMNÁ ZMLUVA č.002/BP/2017 MVDr. Petronela Martausová 30.03.2017
ZMLUVA o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov Fimolex,s.r.o. 31.03.2017
Kúpna zmluva č.Z201713901 Z VAŠA Slovensko,s.r.o. 31.03.2017  
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Opel-Zoo 04.04.2017
ZMLUVA č.5/2017 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 04.04.2017
ZMLUVA č. 7/2017 o nájme nebytových priestorov Kveta Makulová 3.4.2017
ZMLUVA č. 8/2017 o nájme nebytových priestorov Eva Fabinyová 3.4.2017
Dodatok č. 3 k zmluve č. 12/2010 Mgr. Ivan Staš 3.4.2017
Zmluva č. 6/2017 o nájome nebytových priestorov Gabriela Rusnáková 3.4.2017
Donation agreement Zoo de La Chaux de Fonds 3.4.2017
Deponačná zmluva Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 11.4.2017
Rámcová zmluva RD/004/2017 KOBAKSTAV s.r.o 11.4.2017
ZMLUVA č. 9/2017 o nájme nebytových priestorov Tomáš Seman 12.4.2017
Zmluva o deponácii zvierat  Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 12.4.2017  
Podnájomná zmluva č. 003/BP/2017 Alena Čičmancová 19.4.2017  
ZMLUVA č. 10/2017 o nájme nebytových priestorov MHRNG,s.r.o. 24.04.2017

 

 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku