Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“
 

WAZA: Náš čas je teraz

Dátum: 18.10.2017
 

 

Vyše 200 predstaviteľov popredných zoologických záhrad a akvárií z viac ako 40 štátov sa zhromaždilo v Berlíne, aby na 72. Výročnej konferencii Svetovej asociácie zoologických záhrad a akvárií (WAZA) prerokovali kľúčové otázky, ako je ochrana, animal welfare (dobré životné podmienky zvierat), odpad v moriach, nelegálny obchod s voľne žijúcimi zvieratami a palmový olej. Konferencia sa koná od 15. októbra do 19. októbra.
Konferencia rokuje o spoločenskom, kultúrnom a reálnom prínose zoologických záhrad a akvárií. Ako hlavnú myšlienku si WAZA zvolila „Náš čas je teraz“, aby zdôraznila, akú kľúčovú úlohu v globálnom boji na ochranu  prírody zohrávajú zoologické záhrady a akváriá.
„Sme hrdí na to, že sme na našej Výročnej konferencii dokázali zhromaždiť popredných odborníkov z celého sveta“, povedal predseda Výkonnej kancelárie WAZA Doug Cress. Zoologické záhrady a akváriá už tvoria silnú ochranársku sieť a je načase, aby sa táto komunita dostala do popredia globálneho úsila o ochranu životného prostredia. Táto konferencia sa zaoberá aj možnosťami spolupráce zoologických záhrad a akvárií s ďalšími medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa ochranou prírody.
Riaditeľ Zoo a Tierpark Berlín Dr. Andreas Knieriem je hrdý na to, že Berlín môže pri tejto prestížnej príležitosti privítať toľko zoológov. „Dúfame, že toto stretnutie využijeme na zdieľanie príkladov osvedčených postupov a stanovenie konkrétnych cieľov do budúcnosti. Sme si veľmi dobre vedomí, akú zodpovednosť nesieme.“
Súčasťou konferencie bude výzva na získanie finančných prostriedkov a zlepšenie povedomia v úsilí o zachovanie zdrojov pre sviňuchu kalifornskú a antilopu saola, dva kriticky ohrozené druhy na pokraji vyhynutia.
Konferencia WAZA zahŕňa rôznorodú zostavu ústredných rečníkov, vrátane Johna Scanlona, generálneho sekretára CITES, Jona Paula Rodrigueza, predsedu komisie IUCN pre prežitie druhov, Erika Solheima, výkonného riaditeľa OSN pre životné prostredie a mnoho ochranárskych a welfare odborníkov z popredných zoologických záhrad a akvárií.
Rodriguezova prezentácia sa zamerala na to, či IUCN a jeho dlhodobé spojenie so zoologickými záhradami a akváriami naozaj ovplyvňuje celosvetové úsilie o ochranu prírody, zatiaľ čo Solheim preskúmal  spôsoby práce s poprednými zoologickými záhradami a akváriami, tiež to, ako bojovať s ohrozením biologickej rozmanitosti. Scalon  diskutoval o celosvetovom rozmere nezákonného obchodu s voľne žijúcimi zvieratami a o tom, ako by mohli zoologické záhrady a akváriá pomôcť čeliť tejto kríze.
Na 72. Výročnej konferencii WAZA, ktorá sa koná  v Berlíne, sa zúčastňuje aj riaditeľ ZOO Košice Mgr. Erich Kočner, ktorý tam zastupuje ako prezident aj Úniu českých a slovenských ZOO.
 
 
späť << 
 

Ďalšie aktuality:

 
 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku